Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ανακοινώνει την ένταξη τεσσάρων ελληνικών Δήμων στο πρόγραμμα «Twin Cities», το οποίο εστιάζει στην επιτάχυνση της κλιματικής ουδετερότητας

Ειδικότερα, στους τέσσερις ελληνικούς Δήμους, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

  1. Δήμος Πεντέλης - Συνδεδεμένος με το Bristol’s Net Zero Investment Co-Innovation Lab.
  2. Παλαιό Φάληρο - Συνδεδεμένος με το Nantes’ Together Towards Climate Neutrality.
  3. Μυτιλήνη - Συνδεδεμένη με το Istanbul’s Green and Carbon Neutral Building Transition Guide- Istanbul Model.
  4. Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη - Συνδεδεμένη με το Cluj-Napoca’s Blueprint for Net-Zero Apartment-block Neighborhoods.

 Υπενθυμίζεται πως στις 3.2.2023, 85 Ελληνικοί Δήμοι υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, με στόχο την προώθηση της κλιματικής τους ουδετερότητας μέχρι το 2030.

 Η συμμετοχή των τεσσάρων Δήμων στο πρόγραμμα «Twin Cities» (σ.σ. συνολικά εντάχθηκαν 40 πόλεις), σε συνδυασμό με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, αναδεικνύει τη δέσμευση της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι μια ευκαιρία για τους Δήμους της Ελλάδας να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρωτοποριακές πρακτικές και να συνεργαστούν με Δήμους από όλη την Ευρώπη.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο έτερου προγράμματος, του «Pilot Cities», επιλέχθηκαν Δήμοι  από την πλατφόρμα NetZeroCities (μέσα από τους πρώτους 100 Ευρωπαϊκούς Δήμους) για να υλοποιήσουν πρωτοποριακές δράσεις και πρακτικές, με στόχο την κλιματική ουδετερότητα. Σε συνέχεια αυτού του προγράμματος, στο «Twin Cities» επιλέγονται Δήμοι για να «διδαχθούν» από τις «Pilot Cities», με στόχο την αντιγραφή και την προσαρμογή πρωτοποριακών δράσεων και πρακτικών στο δικό τους περιβάλλον.

Το ΥΠΕΝ στέκεται αρωγός στη προσπάθεια των Ελληνικών Δήμων να επιτύχουν την κλιματική τους ουδετερότητα και παράλληλα να μπορέσουν να θωρακιστούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.