Η Τουρκία συμφώνησε να στείλει φυσικό αέριο μέσω αγωγού στη Ρουμανία σε μία συμφωνία με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου ως τις 31 Μαρτίου 2025. Τη συμφωνία ανακοίνωσε την Τετάρτη η Turkish Petroleum Pipeline Corporation (BOTAS)

Η συμφωνία μεταξύ της BOTAS και της ρουμανικής OMV Petrom, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, θα καλύπτει την εξαγωγή έως και 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου καθημερινά προς τη Ρουμανία.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες συμφώνησαν να αναπτύξουν συνεργασία στους τομείς της μεταφοράς, αποθήκευσης, παραγωγής, τεχνολογιών "πράσινης" ενέργειας, καθώς και στο εμπόριο φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της BOTAS.

Η Τουρκία, που αν και έχει πενιχρές δικές της πηγές φυσικού αερίου, διαθέτει, ωστόσο, εκτεταμένη υποδομή εισαγωγής υγροποιημένου αερίου, στοχεύει να είναι εναλλακτικός προμηθευτής σε μικρότερες αγορές φυσικού αερίου στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

"[Η εταιρεία] αυξάνει τη συμμετοχή της στην ασφάλεια και την διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού σε γειτονικές αγορές και στην Ευρώπη", όπως αναφέρει η σημερινή ανακοίνωση της τουρκικής εταιρείας.

Οι εξαγωγές φυσικού αερίου προς τη Ρουμανία θα ξεκινήσουν την 1η Οκτωβρίου, με έως και 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ημερησίως, ή περίπου 1,5 bcm φυσικού αερίου ετησίως. Η συμφωνία ισχύει μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η Τουρκία υπέγραψε επίσης συμφωνίες προμήθειας με τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία φέτος.

Μέσα σε τρία χρόνια, η BOTAS ελπίζει να καταταγεί μεταξύ των 10 κορυφαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων στην Τουρκία, και, άρα, επιδιώκει νέες εξαγωγικές συμφωνίες μέσω διαπραγματεύσεων με άλλες χώρες και επιχειρήσεις.