Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε πτώση το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 18 Σεπτεμβρίου και 24 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε στα €97,39/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 8,78% από

τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €257,13/MWh και στα €1,34/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (20/9) φτάνοντας τα €109,69/MWh.             

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, λόγω της ανάκαμψης της ζήτησης ηλεκτρισμού, το ελληνικό σύστημα δέχτηκε περισσότερες εισαγωγές (+76 GWh) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, οι οποίες άσκησαν καθοδικές πιέσεις στις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 919 GWh, καταγράφοντας άνοδο 5,5%, ενώ αντίστοιχα το ωριαίο φορτίο αυξήθηκε κατά 288 MW. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1,047 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (128 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 47 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 38%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 329 GWh, καταγράφοντας χαμηλό 7 εβδομάδων. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 9% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 76 GWh (-5,5% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 363 GWh καλύπτοντας το 42% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 72 GWh είχε συνεισφορά 8% στο εβδομαδιαίο μίγμα.