Ανάπτυξη και στους δύο τομείς και ισχυρές προοπτικές για το σύνολο του έτους εμφάνισε η Cenergy, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου της εταιρείας. Όπως υπογραμμίζεται, συνεχίζεται το επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξανόμενη ζήτηση λόγω ενεργειακής μετάβασης, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 798 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 21% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους

Συνοπτικά

▪ Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 798 εκατ. ευρώ, 21% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους (α΄ εξάμηνο 2022: 659 εκατ. ευρώ).

▪ Τα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους στον τομέα σωλήνων χάλυβα και στα καλωδιακά προϊόντα σε συνδυασμό με την αδιάκοπη εκτέλεση έργων, αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν τη λειτουργική κερδοφορία (σε όρους αναπροσαρμοσμένου EBITDA) στα 86 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 30,9 εκατ. ευρώ και 23,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, σημαντικά υψηλότερα από το πρώτο εξάμηνο του 2022.

▪ Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών συνέχισε να αυξάνεται λόγω των νέων αναθέσεων έργων και ανήλθε σε 2,5 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2023 (από 2 δισ. Ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022)

▪ Το σχέδιο επέκτασης του εργοστασίου υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο συνεχίζεται, αποτελώντας το κύριο κομμάτι των κεφαλαιουχικών δαπανών του Ομίλου, που ανήλθαν σε 58,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2023.

▪ Η εκτίμηση αναπροσαρμοσμένου EBITDA (α-EBITDA) για το οικονομικό έτος 2023 επιβεβαιώνεται και αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 180 και 200 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε:

«Το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ήταν ακόμη ένα σημαντικό τρίμηνο για τη Cenergy Holdings και επιβεβαίωσε τον καταλυτικό ρόλο του Ομίλου στην ενεργειακή μετάβαση. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ανήλθε και πάλι σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς οι νέες παραγγελίες ξεπέρασαν τα 900 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, ενώ το πλήρες πρόγραμμα παραγωγής σε όλα τα εργοστάσια αποτέλεσε τον βασικό μοχλό για την επίτευξη ισχυρής κερδοφορίας. Η ανάκαμψη των σωλήνων χάλυβα επιβεβαιώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2023, καθώς ο τομέας πολλαπλασίασε τα περιθώρια κέρδους του, ενώ ταυτόχρονα συνεχίστηκε η σταθερή ανάπτυξη στον τομέα των καλωδίων. Παράλληλα, στις αρχές του έτους, ξεκίνησε η επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας υποβρυχίων καλωδίων, με πλήρη χρηματοδοτική στήριξη από έναν ισχυρό εταίρο, όπως η EBRD. Είμαστε βέβαιοι ότι θα πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί για τη κερδοφορία του 2023, της τάξης των 180 - 200 εκατ. ευρώ σε όρους αναπροσαρμοσμένου EBITDA, χάρη στην αποδεδειγμένη δέσμευσή μας να υλοποιούμε με επιτυχία απαιτητικά ενεργειακά έργα και να παραδίδουμε προϊόντα και λύσεις για τη μεταφορά ενέργειας σε όλο τον κόσμο».

Επισκόπηση

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023, η Cenergy Holdings ωφελήθηκε από τη βελτίωση της ζήτησης στην ενέργεια: αφενός ενισχύθηκε η ζήτηση για προϊόντα καλωδίων, λόγω των επεκτάσεων των δικτύων και της αυξημένης κατασκευαστικής δραστηριότητας και αφετέρου τα ενεργειακά έργα εκτελέστηκαν ομαλά και αποτέλεσαν βασικό μοχλό για τη λειτουργική κερδοφορία της περιόδου, τόσο στον τομέα καλωδίων όσο και σε αυτόν των σωλήνων χάλυβα. Τόσο η Ελληνικά Καλώδια όσο και η Σωληνουργεία Κορίνθου διατήρησαν την ισχυρή εμπορική τους δυναμική και συνέχισαν να εξασφαλίζουν νέες αναθέσεις έργων, οδηγώντας το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών σε 2,5 δισ. ευρώ.

Οι πρόσφατες επιτυχίες περιλαμβάνουν την ανάθεση από τη Chevron για τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Leviathan 118 χιλιομέτρων στην ανατολική Μεσόγειο, τη σύμβαση με τη RWE για export και inter-array καλώδια για το Thor, το μεγαλύτερο υπεράκτιο αιολικό πάρκο της Δανίας, την προμήθεια 155 χιλιομέτρων σωλήνων χάλυβα 20 ιντσών ευθείας ραφής βυθισμένου τόξου (LSAW) για τον αγωγό φυσικού αερίου Tamar κοντά στις ισραηλινές ακτές, καθώς και αναθέσεις για inter-array καλώδια για αιολικά πάρκα στη Βόρεια Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Στον τομέα καλωδίων, η αποτελεσματική εκτέλεση υποβρυχίων έργων υψηλών προδιαγραφών σε συνδυασμό με την υψηλή αξιοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής ήταν οι κύριοι λόγοι της ανάπτυξης και των καλών επιδόσεων. Όπως προαναφέρθηκε, η ζήτηση για καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης ενισχύθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, εξασφαλίζοντας καλύτερα περιθώρια κερδοφορίας, ενώ παράλληλα το βελτιωμένο μείγμα προϊόντων σε συνδυασμό με την έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση των έργων, αύξησαν το αναπροσαρμοσμένο EBITDA (+26% σε σχέση με α΄ εξάμηνο του 2022), στα 59,4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι νέες αναθέσεις ενίσχυσαν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του τομέα, το οποίο ανήλθε σε νέα υψηλά ιστορικά επίπεδα ύψους των 1,85 δισ. ευρώ. Η σταθερή ροή έργων τόσο στην αγορά των διασυνδέσεων δικτύων όσο και στην αγορά των υπεράκτιων αιολικών πάρκων επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο της Ελληνικά Καλώδια στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της ενεργειακής μετάβασης.

Δεδομένης της αυξανόμενης ζήτησης για υποβρύχια καλώδια, όπως άλλωστε αυτή απεικονίζεται στο αυξανόμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, ο τομέας προχώρησε σε συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 54,7 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούσαν την επέκταση του εργοστασίου υποβρυχίων καλωδίων της Ελληνικά Καλώδια στην Κόρινθο.

Μετά από δύο χρόνια πρωτοφανούς αβεβαιότητας στην αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, το 2022 αποδείχθηκε έτος ανάκαμψης για τον τομέα των σωλήνων χάλυβα, κι έτσι το 2023 ξεκίνησε από νωρίς πολύ δραστήρια. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το πρώτο εξάμηνο του έτους ξεπέρασε τα επίπεδα του 2019 και ανήλθε σε 27 εκατ. ευρώ, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το συνολικό προηγούμενο έτος.

Η υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυνατότητας και τα σημαντικά νέα έργα ήταν οι κύριοι λόγοι. Οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη, συμπεριλαμβανομένου του διεξοδικού σχεδίου βελτιστοποίησης κόστους και του προγράμματος βιομηχανικής αριστείας, αλλά και της επέκτασης του προγράμματος Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας («RDI program»), οδήγησαν στην αύξηση του μεριδίου της Σωληνουργεία Κορίνθου στην παγκόσμια αγορά, και στην επίτευξη πρωταγωνιστικής θέσης στις τεχνολογίες ενεργειακής μετάβασης, όπως είναι οι αγωγοί για μεταφορά υδρογόνου και οι αγωγοί για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS).

Η σημαντική ανάκαμψη της αγοράς ενέργειας και μια σειρά σημαντικών έργων οδήγησαν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στα 630 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η εταιρεία δεσμεύτηκε να ακολουθεί τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, θέτοντας φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο σύνολο της εφοδιαστικής της αλυσίδας και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πιστοποίηση «Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD)» για τα προϊόντα χάλυβα.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 21% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 798 εκατ. ευρώ, με το β' τρίμηνο του 2023 να είναι 16% υψηλότερο από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 και 9% υψηλότερο από το α' τρίμηνο του 2023. Στον τομέα καλωδίων, το βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα αύξησε τις πωλήσεις του τομέα κατά 6% (+15% στα καλωδιακά έργα και +6% στα προϊόντα καλωδίων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών), ενώ ο τομέας σωλήνων χάλυβα πέτυχε αύξηση πωλήσεων κατά περίπου 59% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που απεικονίζει τη γενικότερη ανοδική τάση του.

Με βασικούς άξονες τη μεγάλη αύξηση των πωλήσεων και τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους στον τομέα σωλήνων χάλυβα, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 86,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023 (+67% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2022), ενώ η τριμηνιαία λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 45% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσης. Τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους που επιτεύχθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους επιβεβαιώνουν ότι και οι δύο τομείς επικεντρώνονται σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας αλλά και την ικανότητα του τομέα σωλήνων χάλυβα να ωφεληθεί από τις βελτιωμένες συνθήκες της αγοράς.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε σημαντικά και ανήλθε σε 34 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο, έναντι 14,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση οφείλεται, κυρίως, στο υψηλότερο κόστος δανεισμού, καθώς οι αυξήσεις των επιτοκίων εντάθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2023 με την αυστηρότερη νομισματική πολιτική που επιβλήθηκε παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρόλο που τα πιστωτικά περιθώρια («credit spreads») για όλες τις θυγατρικές του Ομίλου παρέμειναν σταθερά ή και μειώθηκαν ελαφρώς κατά το πρώτο εξάμηνο, το πολύ υψηλότερο επιτόκιο αναφοράς Euribor τριών μηνών (από -0,176% την 1/7/22 σε 3,577% στις 30/6/23) αύξησε πολύ το μέσο κόστος δανεισμού.

Παράλληλα, σημειώθηκε και μια αύξηση στον καθαρό δανεισμό από τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στον τομέα καλωδίων και κάποιες μικρές αλλαγές στο χρονισμό τιμολογήσεων για τους σωλήνες χάλυβα, πράγμα που επηρέασε το συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος, αλλά σε μικρότερο βαθμό από τα επιτόκια. Η αύξηση του καθαρού δανεισμού αναμένεται να αντιστραφεί στο υπόλοιπο του έτους, καθώς η αλληλουχία των πληρωμών (“payment milestones”) επανέρχεται σε σειρά.

Η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία οδήγησε τα κέρδη προ φόρων σε επίπεδα 46% υψηλότερα από το προηγούμενο έτος (30,9 εκατ. ευρώ), κυρίως προερχόμενη από τον τομέα των σωλήνων χάλυβα. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 23,6 εκατ. ευρώ, από 18,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022 (2,9% των πωλήσεων).

Αναλυτικά εδώ τα αποτελέσματα Α΄Εξαμήνου της Cenergy

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του ομίλου ανήλθαν σε 58,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023. Πιο συγκεκριμένα, σε 54,7 εκατ. ευρώ για τον τομέα καλωδίων και 3,6 εκατ. ευρώ για τους σωλήνες χάλυβα (βλέπε λεπτομέρειες στις επιμέρους ενότητες).

Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 56 εκατ. ευρώ και ανήλθε στα 271 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2023 έναντι 214 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην εξόφληση προμηθευτών πρώτων υλών που σχετίζονται με έργα στον τομέα των σωλήνων χάλυβα, τα οποία όμως θα παραδοθούν πλήρως εντός του 2023 και περιλαμβάνονται στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών.

Οι σημαντικές συμβατικές εισροές κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, τόσο λόγω της εκτέλεσης των έργων όσο και λόγω της βελτίωσης των ορών πληρωμής με τους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναμένεται να αντιστρέψουν την αύξηση στο κεφάλαιο κίνησης μέχρι το τέλος του έτους.

Παρόλο που οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές στο πρώτο εξάμηνο του 2023, οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατέληξαν αρνητικές, καθώς η θετική συνεισφορά των κερδών (μετά την προσαρμογή για τις ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης) αντισταθμίστηκε από τις αυξημένες δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα.

Οι δε κεφαλαιουχικές δαπάνες για την επέκταση της επιχειρηματικής μονάδας υποβρυχίων καλωδίων χρηματοδοτήθηκαν πλήρως μέσω δανειακής σύμβασης ύψους 88 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΤΕΑ). Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στις 30 Ιουνίου 2023 σε 527 εκατ. ευρώ από 438 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (+89 εκατ. ευρώ).