Στα 196,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Alumil το Α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, μειωμένος κατά 4,5%, έναντι €205,9 εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2022

Τα  μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €46,1 εκατ., έναντι €60 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, μειωμένα κατά 23,1%.

Ο  Όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων €5 εκατ., έναντι κερδών €30,4 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, μειωμένα κατά 83,6%. Όσον αφορά τα κέρδη μετά φόρων, αυτά ανήλθαν στα  €2,9 εκατ. έναντι €25,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022, καταγράφοντας μείωση 88,4%. 

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €17,3 εκατ. έναντι €39,8 εκατ. συγκριτικά με το Α΄ εξάμηνο του 2022, μειωμένα κατά 56,5%.

Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα €127,3 εκατ. έναντι 141,2 εκ. €, την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας πτώση 9,8%.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €17,2 εκατ. έναντι €29,2 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, μειωμένα κατά 41%. 

Κατά το 2023, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €3,6 εκατ. έναντι €18,6 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, μειωμένα κατά 80,7%. 

Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά φόρων, ανήλθαν €2,7 εκατ. έναντι €14,7 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, μειωμένα κατά  81,4%. 

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €7,7 εκατ. έναντι €23,6 εκατ. συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2022, μειωμένα κατά 67,4%.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Μυλωνάς, ανέφερε: "Το α΄ εξάμηνο του 2023 ήταν μια ιδιαίτερη περίοδος για τον κλάδο του αλουμινίου. Παρά την σημαντική μείωση της τιμής του αλουμινίου και τις αυξημένες χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, γεγονότα που επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου, η Alumil διατήρησε την κερδοφορία της και ενίσχυσε την ρευστότητά της. Παραμένουμε προσηλωμένοι στις βασικές μας στρατηγικές και δεσμευόμαστε να επιτύχουμε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη.”