Η εταιρεία τεχνολογίας αποθήκευσης θερμικής ενέργειας Kyoto Group έχει ξεκινήσει τις λειτουργικές δοκιμές ενός συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το λιωμένο αλάτι ισχύος 4MW στη Δανία. Το σύστημα, το οποίο έχει χωρητικότητα αποθήκευσης ενέργειας 18MWh, βασίζεται στην κατοχυρωμένη τεχνολογία Heatcube της νεοφυούς εταιρείας με έδρα τη Νορβηγία.

Έχει αναπτυχθεί στο χώρο του σταθμού Nordjylland Power Station, ενός σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας  που λειτουργεί με καύση άνθρακα στο δήμο Aalborg της βόρειας Δανίας.

Το Heatcube χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια για την αποθήκευση θερμικής ενέργειας, θερμαίνοντας λιωμένο αλάτι στους 415°C και στη συνέχεια δημιουργώντας ατμό. Αν και η θερμότητα θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για βιομηχανικές διεργασίες, και ο όμιλος Kyoto στοχεύει και στη βιομηχανική αγορά, στο έργο Nordjylland το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας εξέρχεται στο τοπικό δίκτυο τηλεθέρμανσης.

Πρόκειται για το πρώτο εμπορικό συμβόλαιο για τον όμιλο Kyoto Group, ο οποίος κατασκεύασε τον πρώτο πιλοτικό σταθμό του μόλις το 2020. Έχει υπογράψει μερικές επιστολές πρόθεσης (LOI) για την πιθανή ανάπτυξη άλλων, συμπεριλαμβανομένου ενός έργου 88MWh στην Ισπανία με έναν μη γνωστοποιημένο ιδιοκτήτη εγκαταστάσεων συμπαραγωγής και ενός άλλου με έναν κατασκευαστή κυματοειδούς χαρτονιού.