Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Δόθηκε σε κυκλοφορία σήμερα, Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023, η Διώρυγα της Κορίνθου για την θερινή περίοδο έως τις 2 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών

Ολοκληρώθηκε έτσι η 2η Φάση του έργου και η Διώρυγα θα κλείσει ξανά τον Οκτώβριο για να συνεχιστούν οι εργασίες προκειμένου το έργο να παραδοθεί οριστικά στις αρχές του νέου έτους.

Στη περίοδο των τεσσάρων μηνών που η Διώρυγα θα παραμείνει ανοικτή δεν θα εκτελούνται εργασίες κατασκευής των πασσαλότοιχων αντιστήριξης, αλλά μόνο εργασίες προκατασκευής των πασσάλων και χερσαίες εργασίες στην περιοχή του Βιολογικού Καθαρισμού.

Το έργο σήμερα έχει ποσοστό ολοκλήρωσης 60%.

Σημειώνεται πως οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στη Διώρυγα, ειδικότερα για να αντιμετωπιστεί η αποκατάσταση στα πρανή, έχουν χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και είναι υπό την επίβλεψη του υπουργείου Υποδομών αλλά και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων και το υπουργείο Πολιτισμού όσον αφορά τον δίολκο.

Οι συνεχείς καταπτώσεις από τα πρανή που σημειώθηκαν, κατά την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου του 2020 και Φεβρουαρίου του 2021, προκαλώντας σοβαρές βλάβες οδήγησαν στο κλείσιμο της Διώρυγας. Αποκορύφωμα ήταν η κατάπτωση όγκου περί τα 15.000-20.000 m3 στις 3Φεβρουαρίου 2021, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να απαγορευθεί ο διάπλους για λόγους ασφαλείας, στερώντας βεβαίως σημαντικά έσοδα και ρευστότητα από την Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ).

Βασικές πηγές εσόδων της εταιρείας, που είναι θυγατρική του Υπερταμείου, αποτελούν τα δικαιώματα διέλευσης, ρυμούλκησης και πλοήγησης, τα οποία όμως γράφουν μηδέν εδώ και πάνω από έναν χρόνο. Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε το 2019 σε 5,19 εκατ. ευρώ και το 2020 σε 3,83 εκατ. ευρώ. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις λειτουργικές της ανάγκες, η ανώνυμη εταιρεία προέβη εντός του 2021 στη σύναψη δύο συμβάσεων χρηματοδότησης, εκ των οποίων η μια αφορά σε δάνειο της μητρικής ΕΕΣΥΠ, ύψους 300.000 ευρώ, για την άμεση κάλυψη αναγκών μέχρι την ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων με τα τραπεζικά ιδρύματα.