Το Εξαιρετικά Χρήσιμο Βήμα του SEE Energy Dialogue

Την περασμένη βδομάδα (25/26 Μαΐου) πραγματοποιήθηκε από το ΙΕΝΕ στην Θεσσαλονίκη το 14 SEE Energy Dialogue (εδώ) το οποίο έχει καθιερωθεί ως μια από τις σημαντικότερες περιφερειακές συναντήσεις όπου συζητούνται και αναλύονται μεταξύ ειδικών όλα τα κρίσιμα ενεργειακά θέματα της περιοχής μας. Μια περιοχή η οποία περιλαμβάνει όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, την Ουγγαρία, την Ρουμανία, την Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο και το Ισραήλ. Συνολικά 14 χώρες από ΝΑ Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο.

Στον Ενεργειακό Διάλογο συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι από μεγάλους διεθνείς οργανισμούς και αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά think tanks. Η ετήσια αυτή συνάντηση διακρίνεται για τους ανοικτούς της ορίζοντες, την ευρεία θεματολογία που αναπτύσσει και περιλαμβάνει διεθνή και περιφερειακά θέματα γεωπολιτικής, καθώς και την στόχευση στα τρέχοντα ενεργειακά θέματα της περιοχής. Βασικό χαρακτηριστικό της διήμερης αυτής συνάντησης είναι η ανοικτή και χωρίς διακρίσεις συμμετοχή σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων 

energia.gr
Δευ, 29 Μαΐου 2023 - 10:54
Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

 

(στελέχη από εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, κρατικούς οργανισμούς κλπ), πράγμα που επιτρέπει ευρεία συμμετοχή και ενθαρρύνει την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων.

Εάν κρίνουμε από την αθρόα συμμετοχή συνέδρων (64 ομιλητές και 120 και πλέον σύνεδροι με φυσική παρουσία και online) που προήλθαν από όλες ανεξαιρέτως τις χώρες της περιοχής, το υψηλό επίπεδο των διαφόρων εισηγήσεων και την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων, το όραμα των ιδρυτών αυτού του μοναδικού περιφερειακού θεσμού που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΙΕΝΕ το 2007, φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό έχει πραγματοποιηθεί. Ένα όραμα που είχε θέσει ως βασικό στόχο την δημιουργία ενός αξιόπιστου περιφερειακού βήματος για την προώθηση επαφών και συνεργασίας στο ενεργειακό τομέα μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής.

Τα κυρία θέματα που συζητήθηκαν στη φετινή συνάντηση αναλύονται στο Background Paper που η ερευνητική ομάδα του ΙΕΝΕ ετοίμασε ειδικά για το 14ο SEEED. Με τίτλο «Key Energy Issues in SE Europe: Current Challenges and Prospects” η ενημερωτική αυτή Έκθεση (εδώ) αναδεικνύει τα θέματα ενεργειακής ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής -η οποία είναι πλέον ευάλωτη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη- αναγνωρίζοντας συγχρόνως την ανάγκη για απανθρακοποίηση στο πλαίσιο επίτευξης των ευρωπαϊκών στόχων για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η εν λόγω Έκθεση, αποτελεί την βάση πάνω στην οποία διεξάγονται οι περισσότερες συζητήσεις του SEEED, και έχει αναδειχθεί ως ένα εξαιρετικά χρήσιμο βοήθημα για ομιλητές και συνέδρους.

Όπως επίσης εξαιρετικά χρήσιμο ως εργαλείο ενεργειακής διπλωματίας είναι αυτή η ίδια η ετήσια συνάντηση του «Ενεργειακού Βήματος ΝΑ Ευρώπης», που έχει με πολύ προσπάθεια διαχρονικά καθιερώσει το ΙΕΝΕ. Δυστυχώς, όπως συνήθως συμβαίνει στην χώρα μας, τέτοιες αξιόλογες προσπάθειες όχι μόνο δεν τυγχάνουν υποστήριξης σε πολιτικό επίπεδο, αλλά δεν αξιοποιούνται στοιχειωδώς από την πολιτεία για την προώθηση των εθνικών θέσεων στην περιφερειακή ενεργειακή ατζέντα, όπου οι Ελληνικές κυβερνήσεις ευρίσκονται πολλές φορές εν όψει δυσάρεστων εκπλήξεων (λ.χ. πρόσφατη μακροχρόνια συμφωνία μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας για την αγορά ποσοτήτων φ. αερίου με πλήρη παράκαμψη του IGB).

Διαβάστε ακόμα