Η γερμανική εταιρεία ανάπτυξης ενεργειακών πάρκων UKA ανέλαβε μακροπρόθεσμο συμβόλαιο για την ανέγερση περίπου 20 ανεμογεννητριών στην πίστα δοκιμών της Mercedes-Benz στο Papenburg της βόρειας Γερμανίας μέχρι τα μέσα της δεκαετίας. Το σχεδιαζόμενο αιολικό πάρκο ισχύος άνω των 120MW θα λειτουργήσει στην περιοχή στο πλαίσιο ενός PPA που θα επαρκεί

για να καλύψει περίπου το 20% των ετήσιων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της Mercedes-Benz Group AG στη Γερμανία.

Εξετάζεται επίσης η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην πίστα δοκιμών. Η διαδικασία έγκρισης για το αιολικό πάρκο πρόκειται να ξεκινήσει πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.

Με την επιφύλαξη για την έκδοση των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων, η κατασκευή των ανεμογεννητριών θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το επόμενο έτος και το αιολικό πάρκο θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία το 2026.