«Ηλέκτρα»: Τροποποίηση του Προγράμματος Xρηματοδότησης για την Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων

«Ηλέκτρα»: Τροποποίηση του Προγράμματος Xρηματοδότησης για την Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων
Της Μάχης Τράτσα
Τρι, 23 Μαΐου 2023 - 08:00
Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Στην τροποποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Δημοσίων Κτιρίων προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Ειδικότερα, σύμφωνα με υπουργική απόφαση η οποία υπεγράφη την περασμένη Πέμπτη, επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμη η εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με λέβητα πετρελαϊκών καυσίμων, όπως λέβητες πετρελαίου (κάθε είδους), προϊόντων - υποπροϊόντων του πετρελαίου καθώς και στερεών ορυκτών καυσίμων. Ειδικότερα, όσον αφορά στην αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης χώρων είναι επιλέξιμες:

 

 

-  Η αντικατάσταση υφιστάμενου, ή εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης με λέβητα υψηλής απόδοσης, ή με αντλίες θερμότητας που θεωρείται ότι συμμετέχουν με ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ. Η εγκατάσταση ή αντικατάσταση αφορά στον συνολικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής. Επιπλέον, στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση κεντρικών, ή και ημικεντρικών μονάδων, που μπορεί να λειτουργούν σε συνδυασμό με Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την αντικατάσταση, ή την εγκατάσταση νέων βοηθητικών ηλεκτρολογικών συστημάτων, για τη λειτουργία των ως άνω συστημάτων αντλιών θερμότητας, την αντικατάσταση του δικτύου διανομής (σωληνώσεις, κανάλια ρυθμιστές πίεσης κ.ά.), του εξοπλισμού, καθώς και για τις τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας, τις μονώσεις των δικτύων και για κάθε άλλο απαραίτητο υλικό – εξοπλισμός και εργασία.

-  Η τοποθέτηση διατάξεων αυτοματισμών και αυτορρύθμισης για τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμοί αντιστάθμισης, ή / και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (εξωτερική αντιστάθμιση, τρίοδη, ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων κτλ, καθώς και οι απαραίτητες συνοδευτικές ηλεκτρολογικές εργασίες.

Είναι αποδεκτός και συνδυασμός παρεμβάσεων για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων του κτιρίου. Η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος υλοποιείται, εφόσον αυτό εμφανίζει εποχιακό βαθμό απόδοσης λέβητα - καυστήρα   χαμηλότερο από τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ένταξης για το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» γίνεται από την 1η Σεπτεμβρίου στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.  Επίσης, σύμφωνα με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ένταξης παρατάθηκε κατά ένα τρίμηνο, δηλαδή έως την 31η Ιουλίου 2023. Στην περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση Δημόσιας Δαπάνης της   πρόσκλησης προ της 31ης Ιουλίου 2023, οι επόμενες αιτήσεις   θα θεωρηθούν επιλαχούσες.  

Το Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» σκοπεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Δημόσιου τομέα προωθώντας τον   ρόλο του Δημοσίου στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων. Οι προς διάθεση πόροι του προγράμματος είναι 640.000.000 ευρώ, ενώ με την αναμενόμενη μόχλευση θα αγγίξουν το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από πόρους του ιδίου και πόρους προερχόμενους από δανειακή σύμβαση μεταξύ αυτού και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το Πρόγραμμα επιδοτεί επεμβάσεις που αφορούν   στο κέλυφος, τα συστήματα θέρμανσης - ψύξης, τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και στα συστήματα αυτονόμησης στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κτιρίων του Δημοσίου, τουλάχιστον έως την ενεργειακή κλάση Β, με παράλληλη επίτευξη, κατ’ ελάχιστον, 30% εξοικονόμησης ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο και 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κλπ.

Η συνολική επένδυση του έργου θα συμβάλει στη μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά 600 εκατ. kWh ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση 2,5 εκατ. m² ωφέλιμης επιφάνειας έως το 2026. Η επένδυση περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα για τη στήριξη των μικρότερων και νησιωτικών περιοχών, των λιγνιτικών περιοχών (ως ρήτρα δίκαιης μετάβασης) καθώς και περιοχών που είχαν πληγεί από πυρκαγιές το  καλοκαίρι  του 2021 με τη μορφή της δυνατότητας υποβολής και μικρότερων αιτήσεων.