Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε άνοδο το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 8 Μαΐου και 14 Μαΐου 2023 ανήλθε 

στα €122,86/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 11,69% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €195,07/MWh και στα €62,50/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Δευτέρα (8/5) φτάνοντας τα €146,37/MWh.          

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η μικρή αύξηση της ζήτησης, η πτώση που κατέγραψε η παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ, αλλά και η μειωμένη διαθεσιμότητα της διασύνδεσης με τη Βουλγαρία, άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού σημείωσε άνοδο, ξεπερνώντας τις 0,8 TWh (809 GWh). Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 833 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (23 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 39 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 35%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 272 GWh, σημειώνοντας πτώση 15% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 4% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 28 GWh (+13% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 287 GWh καλύπτοντας το 37% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 57 GWh κάλυψε το 7% της ζήτησης ηλεκτρισμού.