Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Ισχυρή χρονιά με δυνατές οικονομικές επιδόσεις ήταν το 2022 για τη Viohalco, όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της για τα οικονομικά αποτελέσματα του περασμένου έτους, χάρη στην αξιοποίηση των επενδύσεων προηγμένης τεχνολογίας και των παγκόσμιων τάσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αναλυτικότερα:

Κύρια οικονομικά στοιχεία

• Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 30% σε ετήσια βάση στα 7 δισ. ευρώ (2021: 5,4 δισ. ευρώ), λόγω των αυξημένων τιμών πώλησης.
• Η ενοποιημένη λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) κατέγραψε αύξηση 52% στα 649 εκατ. ευρώ (2021: 426 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών και των υψηλότερων περιθωρίων κερδοφορίας. Το ενοποιημένο EBITDA αυξήθηκε κατά 26% στα 646 εκατ. ευρώ.
• Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 375 εκατ. ευρώ, έναντι 276 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 266 εκατ. Ευρώ (2021: 195 εκατ. ευρώ).
• Προτεινόμενο μεικτό μέρισμα 0,12 ευρώ ανά μετοχή (Το τελικό καθαρό μέρισμα δύναται να διαφοροποιηθεί, καθώς οι Βελγικές φορολογικές αρχές επιβάλλουν παρακράτηση φόρου και κανόνες φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με τη φορολογική κατοικία του μετόχου).

Κύρια επιχειρησιακά στοιχεία

• Οι παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης διατηρούν αμείωτη τη ζήτηση για τα προϊόντα των εταιριών της Viohalco.
• Αύξηση των περιθωρίων κερδοφορίας, παρά το δυσχερές μακροοικονομικό περιβάλλον.
• Όλοι οι κλάδοι της Viohalco αξιοποίησαν τις ευκαιρίες της αγοράς και πέτυχαν αυξημένη λειτουργική κερδοφορία.
• Επενδύσεις για την αποδοτικότητα των διαδικασιών, την αύξηση της δυναμικότητας, την υψηλή ποιότητα προϊόντων, καθώς και για νέες τεχνολογίες με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης και την επέκταση σε νέες αγορές.
• Ανάθεση νέων έργων και επιτυχής υλοποίηση υφιστάμενων συμβάσεων, με σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών στο τέλος του έτους για τους κλάδους καλωδίων και σωλήνων χάλυβα.
• Ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ακινήτων, μέσω εξαγορών και ανάπλαση υφιστάμενων ακινήτων με συνεχή προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος δήλωσε:

«Το 2022, οι εταιρίες της Viohalco διατήρησαν τη θετική δυναμική τους και κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 30% και ανήλθε σε 6.986 εκατ. ευρώ, ενώ το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 649 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 52% έναντι του 2021. Αυτή η αύξηση, η οποία επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια ενός έτους με γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, καταδεικνύει τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου της Viohalco. Αποτυπώνει επίσης τη μακροπρόθεσμη ισχυρή ζήτηση για προϊόντα των εταιριών της Viohalco, χάρη στις παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Μελλοντικά, αναμένεται ότι το διαφοροποιημένο και βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο της Viohalco, θα βοηθήσει αποτελεσματικά τις εταιρίες του Ομίλου, προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση τους σε νέες και υφιστάμενες αγορές, διασφαλίζοντας την επιτυχημένη πορεία της Viohalco κατά τα επόμενα έτη».

Το 2022, οι εταιρίες της Viohalco κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις και ανάπτυξη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, αξιοποιώντας τις σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις προηγμένης τεχνολογίας, τα δυναμικά χαρτοφυλάκια προϊόντων, καθώς και την ισχυρή ζήτηση χάρη στις παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2022 ξεκίνησε πολύ θετικά, με ισχυρά επίπεδα ζήτησης και ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά. Το δεύτερο εξάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από πιο απαιτητικό λειτουργικό περιβάλλον, λόγω της μακροοικονομικής αβεβαιότητας. Ωστόσο, η Viohalco συνέχισε με σταθερότητα να εστιάζει στις δραστηριότητές της για να επιτύχει εύρωστες επιδόσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι εταιρίες της Viohalco διατήρησαν ακέραιη την προσήλωσή της στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, καθώς και στην επίτευξη των ευρύτερων κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων τους.

Η οικονομική πληροφόρηση της Viohalco χωρίζεται σε δύο τομείς, με βάση τα διακριτά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά τους και τους δείκτες επιδόσεων:

Το βιομηχανικό τομέα, ο οποίος περιέχει τους κλάδους αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, σωλήνων χάλυβα, χάλυβα, R&D&I και τεχνολογίας, καθώς και τον τομέα ακινήτων, ο οποίος περιλαμβάνει τις επενδύσεις της Viohalco σε ακίνητα, καθώς και σε εταιρίες που σχετίζονται με ακίνητη περιουσία.

Viohalco: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2022 - εδώ