Την ώρα που τα προθεσμιακά συμβόλαια φυσικού αερίου στο TTF παραμένουν για δεύτερη διαδοχική ημέρα κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 50 ευρώ/MWh (49,46 ευρώ στις 12:00, ώρα Ελλάδας) αφού πρόλαβαν να υποχωρήσουν σε νέο χαμηλό 18μήνου, χθες (49,30 ευφώ/MWh), η προσοχή εστιάζεται πλέον στον δεύτερο μεγάλο στόχο που έθεσε η Ε.Ε.

Τη μείωση της ζήτησης που θα ενισχύσει, για όσο χρόνο διαρκεί η κρόιση στην Ουκρανία, την ενεργειακή  επάρκεια και ασφάλεια της περιοχής. Ήδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να ξεπεράσει τον στόχο για μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου αυτό τον χειμώνα, όπως δείχνουν  νέα στοιχεία της Eurostat. Σύμφωνα με αυτά η χειμερινή ζήτηση φυσικού αερίου από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.  μειώθηκε κατά 19% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, με αποτέλεσμα να υπερβεί το αρχικό στόχο του 15%.

Η μεγαλύτερη πτώση προήλθε από την Φινλανδία, που πέτυχε να μειώσει την κατανάλωση του καυσίμου σε ποσοστό σχεδόν 60%, με την Λιθουανία να ακολουθεί με μείωση περίπου 50% και την Σουηδία αμέσως μετά, με παραπλήσιο ποσοστό. Αντιθέτως, η Ισπανία ήταν η χώρα με τη μικρότερη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας των «27», στα οποία δεν έχει γίνει διάκριση για το αν η πτώση της ζήτησης οφείλεται στον ήπιο χειμώνα, ή στις υψηλές τιμές.

(Εξέλιξη ζήτησης φ. αερίου στις ευρωπαϊκές χώρες -μέλη του ΟΟΣΑ, 2002-2022. Πηγή: ΙΕΑ)

Η κατανάλωση άρχισε να μειώνεται (-14% )από τον Αύγουστο του 2022, όταν οι τιμές στο TTF ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ, ενώ τον αμέσως επόμενο μήνα, Σεπτέμβριο, καταγράφηκε ακόμη μεγαλύτερη μείωση. Αυτή η τάση που συνεχίστηκε έως και τον Ιανουάριο του 2023 όταν και παρατηρήθηκε αναστροφή της ζήτησης εξαιτίας της επικράτησης πιο ψυχρών καιρικών συνθηκών. Παρα ταύτα, η Ε.Ε. κατανάλωσε περί τα 1.534 PJ, τον προηγούμενο μήνα, που αντιστοιχεί σε μικρή πτώση έναντι του Δεκεμβρίου 2022.

Η πραγματικότητα διέψευσε τους αρχικούς φόβους αναλυτών και κυβερνήσεων για εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και για επικράτηση ενός καταστραστρεπτικού για τις οικονομίες κύματος πληθωρισμού. Ο φόβος υποχρέωσε φορείς και κυβερνήσεις να λάβουν έκτακτα μέτρα συγκράτησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, και να εκπαιδεύσουν τους πολίτες των χωρών τους στο πώς θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν ενέργεια αυτό τον χειμώνα.

Όμως, οι γεμάτες αποθήκες φυσικού αερίου και ο ηπιότερος του αναμενόμενου χειμώνας, απέτρεψε τον κίνδυνο, χωρίς όμως να είναι απούτως  σαφές για το κατά πόσο η μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, οφείλεται σε προγραμματισμένους περιορισμούς της χρήσης.

Σήμερα, παρά το γεγονός  ότι πλησιάζει το τέλος του χειμώνα και η Ευρώπη έχει αποθηκεύσει πολύ περισσότερο φυσικό αέριο για να καλύψει έκτακτες ανάγκες, οι Ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να καλούνται να συνεχίσουν να εξοικονομούν φυσικό αέριο, εν μέρει λόγω των ανησυχιών που επικρατούν για την επόμενη χειμερινή περίοδο, 2023-2024.