Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

H αύξηση των τιμών των οικοδομικών υλικών αλλά και το κόστος της παροχής υπηρεσιών που αφορά την ανέγερση κτιρίων, σε συνδυασμό με την προοπτική περαιτέρω αύξησης του κόστους του χρήματος τορπιλίζουν την οικοδομική δραστηριότητα

Ήδη τα στοιχεία του 10μήνου δείχνουν αρνητικό πρόσημο, ενώ μόνο τον Οκτώβριο όγκος και επιφάνεια, που αντιστοιχούν σε νέες οικοδομές, υποχώρησαν με διψήφιο ποσοστό. Δεδομένου ότι το αρνητικό πρόσημο έχει «εγκαθιδρυθεί» στα μηνιαία στοιχεία το τελευταίο διάστημα, είναι πλέον δεδομένο ότι το 2022 θα κλείσει με μείωση, ενώ τα στελέχη της κτηματαγοράς εμφανίζονται ανήσυχα ότι η πτωτική πορεία θα συνεχιστεί και το 2023. Και αυτό διότι όλοι οι επιβαρυντικοί παράγοντες θα γίνουν ακόμη πιο έντονοι.

Ο πληθωρισμός της οικοδομής εξακολουθεί να έχει θετικό πρόσημο όπως αποδείχθηκε από την πορεία του δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων. Τον Δεκέμβριο έκλεισε με ετήσια μεταβολή 11,7%, με τον μέσο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022-Δεκεμβρίου 2022 να παρουσιάζει τελικώς αύξηση 11% από 3,8% το 2021. Περαιτέρω άνοδος των τιμών του 2023 θα έρθει να προστεθεί στις ήδη πολύ υψηλές τιμές. Όσον αφορά τον δείκτη τιμών κατηγοριών έργων και κόστους κατασκευής νέων κτιρίων, έκλεισε και αυτός με άνοδο 8,8% για το 2022 από 3,2% το 2021. Άρα, ακριβότερες εργασίες, ακριβότερα υλικά ισοδυναμούν και υψηλότερο κόστος κατασκευής, άρα και πίεση για αύξηση της τιμής πώλησης του ακινήτου. Με το 2022 να κλείνει από την άλλη με την αύξηση των επιτοκίων κατά 250 μονάδες βάσης και το ενδεχόμενο να προστεθούν άλλες 100 μονάδες στα επιτόκια της ΕΚΤ μέχρι τον Μάρτιο ή τον Μάιο να είναι ορατό, έντονος είναι ο προβληματισμός και για το σκέλος της ζήτησης ακινήτων. Ακριβότερο χρήμα, μικρότερη ζήτηση. Επόμενο λοιπόν και οι κατασκευαστές να περιορίζουν το ενδιαφέρον για έκδοση νέων οικοδομικών υλικών, πόσο μάλλον όταν έχουν προηγηθεί τρία χρόνια έντονης δραστηριότητας όσον αφορά τις οικοδομικές άδειες.

Οι οικοδομικές άδειες

Συνολικά, τον Οκτώβριο εκδόθηκαν 2.295 οικοδομικές άδειες που αντιστοιχούν σε 431.737 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 1.797.388 κυβικά μέτρα όγκου. Καταγράφηκε αύξηση κατά 8,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 15,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 23,6% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Οι εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022 ανήλθαν σε 2.272 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 427.436 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 1.778.614 κυβικά μέτρα όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 16,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 24,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022, στο σύνολο της χώρας, ήταν μόλις 23 που αντιστοιχούν σε 4.301 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 18.774 κυβικά μέτρα όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Οκτώβριο 2022, είναι 1,0%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Νοέμβριο 2021 έως τον Οκτώβριο 2022, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, κατέγραψε αύξηση κατά 7,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 7,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 1,2% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Νοεμβρίου 2021 - Οκτωβρίου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 7,0% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 8,0% στην επιφάνεια και μείωση κατά 1,1% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2020 - Οκτωβρίου 2021.

Επίσης, το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2022 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 3,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 14,3% στην επιφάνεια και μείωση κατά 8,0% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2021.

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")