Αναβλήθηκε για την 1η Μαρτίου η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για το υδροηλεκτρικό Μεσοχώρας. Η εκδίκαση της προσφυγής του συνδέσμου Κατακλυζομένων Οικισμού Μεσοχώρας «Αχελώος» κατά της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας της ΔΕΗ είχε  προγραμματιστεί για εχθές αλλά τελικά ζητήθηκε παράταση από την πλευρά του Δημοσίου.
Πάντως, παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) κρίνουν ότι είναι μεγάλες οι  πιθανότητες οι ανώτατοι δικαστές να δώσουν τελικά το «πράσινο» φως ώστε να λειτουργήσει το έργο. Την περασμένη Παρασκευή 27 Ιανουαρίου η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας εξέδωσε απόφαση χορήγησης 

στη ΔΕΗ «τμηματικής άδειας εγκατάστασης Υδροηλεκτρικού Σταθμού Μεσοχώρας ισχύος 160 MW, στη θέση «Γλύστρα» της Δημοτικής Ενότητας Μυροφύλλου, Δήμου Πύλης, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας», καθώς είναι απαραίτητες    επισκευές και αναβαθμίσεις ώστε να καταστεί λειτουργικό, έπειτα από τόσα χρόνια εγκατάλειψης.  
 
Η χορηγηθείσα άδεια περιλαμβάνει τις εργασίες επισκευής, αποκατάστασης και συντήρησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΥΗΣ) «Μεσοχώρας» οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε τέσσερις περιοχές συνολικού εμβαδού 1.260.270,65m2 και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

-Αποκατάσταση του σταθεροποιητικού επιχώματος Αρματολικού, στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικισμού με κατασκευή διώρυγας παροχέτευσης ομβρίων.

-Επισκευή του επιχώματος Χοχλαστήρα στο ανάντη σημείο που έρχεται σε επαφή με τη διαμορφωμένη κοίτη του ρέματος Χοχλαστήρα .

-Επιδιόρθωση του κατάντη πρανούς στο αριστερό αντέρισμα του φράγματος και αποκατάσταση της πρόσβασης προς τις σήραγγες της κουρτίνας τσιμεντενέσεων στο αριστερό πρανές.

-Αντικατάσταση της στεγανωτικής μεμβράνης, αποκατάσταση βλαβών της πλάκας ανάντη από οπλισμένο σκυρόδεμα και συντήρηση των αρμών της πλάκας ανάντη.

- Επισκευή μόνιμης επένδυσης σήραγγας εκτροπής/εκκενωτή πυθμένα όπως εργασίες καθαρισμού καταπτώσεων, διευθέτηση ροής για εκτέλεση εργασιών και αποκατάσταση ζημιών και εγκατάσταση χαλύβδινου αγωγού μήκους 30m περίπου για τον αερισμό του εκκενωτή πυθμένα.

-Εργασίες αποκατάστασης στοιχείων εκκενωτή πυθμένα.

Επίσης, η ΔΕΗ προετοιμάζεται ώστε να είναι έτοιμη να προχωρήσει άμεσα  τις απαραίτητες εργασίες, έαν «ξεμπλοκάρει» η δικαστική εκκρεμότητα. Στις αρχές Δεκεμβρίου   είχε υπογράψει  τη συμφωνία με τον κροατικό όμιλο Koncar, πριν από περίπου τρεις δεκαετίες είχε αναλάβει  την παροχή του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το έργο.  Η συμφωνία  περιελάμβανε δοκιμές και έλεγχο  του εξοπλισμού της μονάδας, καθώς και προπαρασκευαστικές εργασίες για τη θέση της σε λειτουργία.  Στόχος της ΔΕΗ (σύμφωνα με αναφορά στα εξαμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα 2022) είναι η δυνατότητα έμφραξης και η έναρξη πλήρωσης του ταμιευτήρα,  εντός του 2025, με εκτιμώμενη λειτουργία του έργου στο τελευταίο τρίμηνο 2026.  

Παράλληλα, η ΔΕΗ προχωρά και με το ζήτημα των  απαλλοτριώσεων ακινήτων στο χωριό της Μεσοχώρας.  Με δικαστικό επιμελητή,  στις 28 Δεκεμβρίου 2022 είχε θυροκολληθεί στο  κοινοτικό κατάστημα Μεσοχώρας, δημοσίευση πρότασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων του Υδροηλεκτρικού Έργου Μεσοχώρας.