Στα 100 εκατ. ευρώ το Πρόγραμμα Επιδοτήσεων  Φωτοβολταϊκών με Μπαταρίες για Επιχειρήσεις

Στα 100 εκατ. ευρώ το Πρόγραμμα Επιδοτήσεων  Φωτοβολταϊκών με Μπαταρίες για Επιχειρήσεις
Του Χρήστου Κοντογεώργη
Πεμ, 26 Ιανουαρίου 2023 - 08:05
Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Στα μέσα της ερχόμενης άνοιξης αναμένεται να ξεκινήσει το «Εξοικονομώ - Επιχειρώ»  για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων τα οποία μπορεί να συνδυάζονται με συστήματα αποθήκευσης.  Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) σχεδιάζει την προκήρυξη της σχετικής δράσης,  προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από  πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για την προετοιμασία της θα  συνεργαστεί με εξειδικευμένο σύμβουλο, ο οποίος θα αναλάβει τη σύνταξη του οδηγού προκήρυξης και αξιολόγησης.
Την περασμένη Παρασκευή το ΥΠΕΝ απέστειλε πρόσκληση  σε τεχνική εταιρεία, η οποία έχει περιθώριο πέντε ημερών

για την υποβολή προσφοράς. Στη συνέχεια εφόσον αυτή γίνει αποδεκτή, ο σύμβουλος θα έχει περιθώριο 45 ημερών για να συντάξει τον οδηγό, θα ακολουθήσει ο έλεγχος και η  περίοδος της διαβούλευσης, πριν δημοσιευθεί ο τελικός οδηγός και γίνει η εκκίνηση του προγράμματος, η οποία δεν αναμένεται πριν τον Απρίλιο.  

Ο τεχνικός σύμβουλος θα πρέπει να αναλύσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης με συσσωρευτές από αυτοπαραγωγούς και να διερευνήσει τους δικαιούχους, με βάση τα στοιχεία της κατανάλωσή τους, της θέσης τους αλλά και του κορεσμού των δικτύων στα οποία συνδέονται.

Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία θα διενεργήσει την προκαταρκτική μελέτη κόστους/οφέλους και θα προσδιορίσει το πλήθος των δυνητικών δικαιούχων, με σκοπό να ικανοποιείται η επίτευξη των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και το   ποσοστό ενίσχυσης ανά είδος παρέμβασης. Επίσης θα μπορεί να κάνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, με σκοπό να καταστεί επιτυχής η δράση.  
Παράλληλα, στα μέσα Οκτωβρίου είχε γίνει η προδημοσίευση του οδηγού για   την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, μια ακόμη δράση του «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ. Από τα 200 εκατ. ευρώ, τα 100 εκατ. ευρώ θα αφορούν τους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών και τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ τον κλάδο του τουρισμού.

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός και περιβαλλοντικός στόχος θα καθορίζεται με μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) τουλάχιστον κατά 35%,  εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35%  και  αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) τουλάχιστον κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 4122/2013 για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

Η εξοικονόμηση θα προκύψει από την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, την αναβάθμιση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των συστημάτων ψύξης - θέρμανσης, του φωτισμού καθώς και την ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας  κλπ.
Ειδικότερα, προτείνεται να ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης έως 100.000 ευρώ για τους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών και από 50.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού (δυναμικότητα ξενοδοχειακής  μονάδας   έως εκατό κλίνες).