Στο 1,163 δισ., ευρώ υπολογίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ το κόστος του έργου εγκατάστασης «έξυπνων μετρητών» σε 7,5 εκατ. καταναλωτές, ένα έργο με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030.  Σύμφωνα με το προγραμματισμό του ΔΕΔΔΗΕ, όπως αποτυπώνεται στο   Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2022-2026 του Διαχειριστή, η αντικατάσταση των παλιών «ρολογιών», με «έξυπνα» συστήματα τηλεμέτρησης θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της δεκαετίας, αν και ακόμη δεν έχει γίνει η ανάθεση του έργου. Το 2023 προβλέπεται να δαπανηθούν περίπου 50 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι το έργο έχουν διεκδικήσει επτά επιχειρηματικά σχήματα εκ των οποίων τέσσερα πέρασαν στη δεύτερη φάση.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

- Την ισπανική θυγατρική της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής μετρητών Itron Spain SLU, από κοινού με την επίσης ισπανική ZIV Aplicaciones y Tecnologia SL.

- Τη  ρουμανική θυγατρική της αμερικανικής εταιρείας παραγωγής μετρητών Elster Rometrics SRL (μέλος του διεθνούς ομίλου Honeywell), μαζί με τις Intracom SA Telecom Solutions και Elster Gmbh.

- Τη σλοβενική εταιρεία κατασκευής μετρητών Iskraemeco d.d., μαζί με την γαλλική Oracle France SAS.

- Την ελληνική Protasis με την γαλλική Sagemcom Energy & Telecom SAS.

Εάν δεν υπάρξουν ενστάσεις από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, το έργο εκτιμάται ότι ολοκληρωθεί το 2030, με τους  καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας να πληρώνουν λογαριασμούς με μετρήσεις που γίνονται ανά τετράμηνο. Μάλιστα, καλούνται να εξοικονομήσουν ενέργεια προκειμένου να ανταμειφθούν, με   αυξημένες επιδοτήσεις, αλλάζοντας κλίμακα κατανάλωσης, δίχως να έχει διευκρινιστεί πώς πιστοποιείται η εξοικονόμηση, καθώς δεν υπάρχουν συστηματικές μετρήσεις του ΔΕΔΔΗΕ.  

 Σε κάθε περίπτωση,  ο ΔΕΔΔΗΕ στον πενταετή σχεδιασμό του προβλέπει ότι το έργο της αντικατάστασης των μετρητών θα αντλήσει το 2024 περίπου 120 εκατ. ευρώ, το 2025 170  εκατ. ευρώ και 180 εκατ. ευρώ το 2026. Όσο για τη χρηματοδότηση, όπως αναφέρεται στο σχέδιο ανάπτυξης, έχει προταθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το έργο προβλέπει αποξήλωση των υφιστάμενων παλαιών μετρητών και την  προμήθεια και εγκατάσταση 7,3 εκατ. έξυπνων μετρητών για καταναλωτές χαμηλής τάσης σε όλη την Ελλάδα εκ των οποίων 5,2 εκατ. μονοφασικοί και 2,1 εκατ. τριφασικοί, καθώς και την ένταξη τους σε κέντρο τηλεμέτρησης δυναμικότητας 8 εκατ. μετρητικών σημείων.  

Μεταξύ των ωφελειών από την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών είναι η κατάρτιση τιμολογίων με σκοπό τη μετατόπιση ζήτησης από ώρες αιχμής σε ώρες χαμηλής ζήτησης και άρα χαμηλού κόστους. Η κατάρτιση τιμολογίων ανάλογα με το προφίλ της κατανάλωσης. Η επιτάχυνση της διαδικασίας αλλαγής προμηθευτή κλπ. 

Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι στο πλαίσιο της τηλεμέτρησης των εγκατεστημένων στο Δικτύου ηλεκτρονικών μετρητών, ο ΔΕΔΔΗΕ λειτουργεί Κεντρικά Συστήματα Τηλεμέτρησης ΧΤ & ΜΤ στα οποία έχουν ενταχθεί :
 
-20.053 μετρητές σε Πελάτες ΜΤ, εκ των οποίων  10.869   καταναλωτές μέσης τάσης (ΜΤ),  5.657   Παραγωγοί ΜΤ,   3.290   ενδιάμεσοι μετρητές σε παροχές ΜΤ και   227   αυτοπαραγωγοί σε παροχές ΜΤ.

-67. 393 μετρητές Μεγάλων Πελατών ΧΤ ισχύος 85 kVA, 135 kVA και 250 kVA, εκ των οποίων οι 57.386 είναι Καταναλωτές, οι 8.643 είναι Παραγωγοί, οι 1.000 είναι Αυτοπαραγωγοί, οι 364 είναι Φ/Β Στέγης και οι 5.212 είναι μετρητές παροχών μικρότερης ισχύος από 85KVA.

-63.396 έξυπνοι μετρητές (παροχές 0, 1, 2, 3) εκ των οποίων 62.625 είναι Καταναλωτές, 579 είναι Παραγωγοί, 144 είναι Αυτοπαραγωγοί και 48 είναι Φ/Β Προγράμματος Στέγης