Χρονιά ρεκόρ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ήταν το 2022, το οποίο μόλις ολοκληρώθηκε. Ειδικότερα, η ισχύς των νέων έργων «πράσινης» ενέργειας που συνδέθηκαν με το ηλεκτρικό δίκτυο το περασμένο έτος έφτασε το 1,6 GW (κυρίως λόγω της συνεισφοράς των φωτοβολταϊκών), ενώ συνολικά τα έργα ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας ξεπέρασαν τα 10 GW. Η στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας τοποθέτησε την Ελλάδα στην έκτη θέση με τη μεγαλύτερη πρόοδο στην παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ παγκοσμίως και στη δεύτερη θέση στον δείκτη ελκυστικότητας επενδύσεων σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών, σε σχέση με το ΑΕΠ

της κάθε χώρας.  Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η παραγωγή τωνΑΠΕ το 2022 έκλεισε στις 19 TWh που αντιστοιχεί στο 39% της ζήτησης, όταν το 2021 η παραγωγή ήταν στις 16 TWh, ενώ για το 2023 προβλέπεται ότι υπάρχουν προοπτικές να φτάσουν τις 21,3 TWh.
 
Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο, έως και τον Νοέμβριο 2022, η ηλεκτροπαραγωγή από τις ΑΠΕ και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά ξεπέρασε κατά 633 GWh αυτήν από ορυκτά καύσιμα (ορυκτό αέριο και λιγνίτης) αθροιστικά τους πρώτους 11 μήνες του έτους (22.006 GWh έναντι 21.373 GWh). Οι ΑΠΕ συνεχίζουν να είναι η πρώτη πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα αθροιστικά και στους 11 μήνες του 2022 με 18.296 GWh διευρύνοντας τη διαφορά τους από το ορυκτό αέριο (16.394 GWh). Στην τρίτη θέση με μεγάλη διαφορά βρίσκεται ο λιγνίτης (4.979 GWh) και ακολουθούν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (3.710 GWh) και οι καθαρές εισαγωγές με 3.192 GWh.

Αθροιστικά το 2023 (έως και τον Νοέμβριο),οι ΑΠΕ μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά κάλυψαν το 47,3% της ζήτησης αυξάνοντας το μερίδιο τους μέσα στη διάρκεια του τελευταίου έτους κατά περισσότερο από 5%. Κι αυτό παρά τη μειωμένη υδροηλεκτρική παραγωγή, καθώς το 2022 ήταν ένα ξηρό έτος. Tο αέριο κάλυψε το 35,2% της ζήτησης έχοντας σχεδόν 5 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο μερίδιο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021, ενώ ο λιγνίτης παρέμεινε στα επίπεδα των δύο προηγούμενων ετών. Τέλος, οι καθαρές εισαγωγές κάλυψαν το 6,9% της ζήτησης της χώρας.

Οι ΑΠΕ χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά πέτυχαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση (+18,1% ή 2.808 GWh) τους 11 μήνες του 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Εκτός από τις ΑΠΕ, αύξηση παρουσίασε και η παραγωγή από λιγνίτη, αλλά αυτή ήταν οριακή (+2,2% ή μόλις 109 GWh).
Αντίθετα, το ορυκτό αέριο σημείωσε σημαντική ποσοστιαία μείωση (-13,7% ή 2.592 GWh) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021, αλλά παρέμεινε σε οριακά υψηλότερα επίπεδα από αυτά του 2020 (+1,9%). Χάρη κυρίως στην πρόοδο των ΑΠΕ, συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ελεύθερη πτώση των καθαρών εισαγωγών, οι οποίες παρουσιάζουν μείωση 17,5% σε σχέση με το 2021 και 62,9% σε σχέση με τα επίπεδα του 2021.

Παράλληλα, η αγορά προετοιμάζεται και για τους πρώτους διαγωνισμούς αποθήκευσης, με την προκήρυξη της πρώτης ανταγωνιστικής διαδικασίας θα εκτιμάται ότι θα γίνει προς το τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους, ίσως και λίγο αργότερα.