ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 16,5% στον Όγκο της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, τον Αύγουστο

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 16,5% στον Όγκο της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, τον Αύγουστο
energia.gr
Δευ, 28 Νοεμβρίου 2022 - 12:49

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα οριστικά στοιχεία, για τον μήνα Αύγουστο 2022, της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας. Ειδικότερα: Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Αύγουστο 2022, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.685 οικοδομικές άδειες,

που αντιστοιχούν σε 439.626 m2επιφάνειας και 1.835.466 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 12,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 0,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 13,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Αύγουστο 2022 ανήλθαν σε 1.667 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 425.514 m2 επιφάνειας και 1.772.711 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά11,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 2,4% στην επιφάνεια και μείωση κατά 16,5% στον όγκο, σε σχέση μετον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Αύγουστο 2022, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε18 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 14.112 m2 επιφάνειας και 62.755 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Αύγουστο 2022, είναι 3,4%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο 2021 έως τον Αύγουστο 2022, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο τηςΧώρας, ανήλθε σε 24.256 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.586.425 m2 επιφάνειας και 24.921.594 m3όγκου.

Σε σχέσημε την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 - Αυγούστου 2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 8,2% στον αριθμό των οικοδομικώναδειών, αύξηση κατά 0,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 8,5% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Σεπτεμβρίου 2021 - Αυγούστου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στοσύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 8,2% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 0,7% στην επιφάνεια καιαύξηση κατά 9,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 - Αυγούστου 2021.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,1%.

Το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2022, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 1,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 12,0% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,3% στον όγκο, σε σχέσημε το αντίστοιχο οκτάμηνο του έτους 2021. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 1,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 12,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,4% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021.