Στην Κεντρική Μακεδονία βρίσκονται οι περισσότερες ενεργές ενεργειακές κοινότητες. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η μηχανικός περιβάλλοντος του Εργαστηρίου Κατασκευών Συσκευών Διεργασιών (ΕΚΣΔ), στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ κ. Σοφία-Ναταλία Μποέμη, σε ημερίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας για τον «Εθνικό Κλιματικό Νόμο και τον ρόλο που δύναται να διαδραματίσουν οι ΟΤΑ στην παραγωγή ενέργειας», στην περιοχή λειτουργούν 250 ενεργειακές κοινότητες, ενώ ακολουθεί η Δυτική Μακεδονία 

με 246, η οποία ωστόσο έχει πολύ μικρότερο πληθυσμό. Έπονται η Δυτική Ελλάδα με 168 ενεργειακές κοινότητες, η Αττική με 138  και η Θεσσαλία με 125, ενώ πολύ μικρή αξιοποίηση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων παρατηρείται στα νησιά». Επίσης, όπως προκύπτει από τα αιτήματα στον ΔΕΔΔΗΕ έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για σύνδεση στη χαμηλή και μέση τάση, διαφαίνεται ότι η Κεντρική Μακεδονία παραμένει πρώτη με τη μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ έργων ΑΠΕ από ενεργειακές κοινότητες, που φτάνει τα  218,95 MW.

Γενικότερα, στη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία έως και τον περασμένο Μάιο οι ενεργειακές κοινότητες που καταγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ως ενεργές είναι 1.217, έχουν προεγγραφεί 733, ενώ έχουν διαγραφεί και εκκαθαριστεί 122. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα,  καταγράφηκε αύξηση από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Μάιο του 2022 κατά 21%.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη,  το ενεργειακό ζήτημα έχει ανατρέψει τους προϋπολογισμούς των δήμων  ενώ επεσήμανε ότι ο εθνικός κλιματικός νόμος   δημιουργεί νέες υποχρεώσεις για τους δήμους από το 2023. Υπογράμμισε την ανάγκη ενημέρωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να μπορέσει να προετοιμαστεί για τον ρόλο που θα διαδραματίσουν στη συμπαραγωγή ενέργειας και χαρακτήρισε τις ενεργειακές κοινότητες ως ένα σημαντικό εργαλείο για τους ΟΤΑ, για το οποίο όμως, όπως τόνισε, θα πρέπει να βελτιωθεί και να απλοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο. Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά τους στα χρηματοδοτικά εργαλεία «Ηλέκτρα» και «Έλενα», για τη μετάβαση των δήμων από τη χρήση του άνθρακα στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).  

Τα  δημοτικά σχέδια μείωσης εκπομπών (ΔηΣΜΕ) συμφωνα με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο   περιλαμβάνουν κτίρια, εξοπλισμό και υποδομές που καταναλώνουν ενέργεια και χρησιμοποιούνται από τους ίδιους τους   Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτούς. Τίθεται μάλιστα ως  στόχος μείωσης ρύπων κατ’ ελάχιστον κατά 10% για το έτος 2025 και κατά 30% για το 2030. Η προθεσμία για την αρχική σύνταξη και υποβολή ΔηΣΜΕ είναι η 31 Μαρτίου 2023 και η εκπόνηση τους και οι επικαιροποιήσεις τους, από 1η Ιανουαρίου 2024 αποτελούν προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής.