Αρχίζει από τον Δεκέμβριο η υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας κατά 5%, με το μεγαλύτερο βάρος να καλείται να σηκώσει η βιομηχανία. Η μείωση της κατανάλωσης έως και τις 31 Μαρτίου 2023 αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση για τα κράτη-μέλη βάσει του σχετικού νέου Κανονισμού της Ε.Ε.. Σε εφαρμογή αυτής της υποχρέωσης θεσπίστηκε άλλωστε την περασμένη εβδομάδα και η δημιουργία της Υπηρεσίας Μείωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για τις βιομηχανίες ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας είναι υποχρεωτικός και θα αμείβονται για τα φορτία που θα κόβουν με έσοδα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ). Αντίθετα για τους καταναλωτές 

της χαμηλής τάσης (δηλαδή νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις) ο στόχος είναι εθελοντικός, γι΄ αυτό και η κυβέρνηση έθεσε ως κίνητρο την παροχή έξτρα έκπτωσης στους λογαριασμούς ρεύματος με την επίτευξη εξοικονόμησης.
 
Έτσι, τις επόμενες ημέρες, το ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ και τη ΡΑΕ αναμένεται να καταλήξει στον τελικό σχεδιασμό, ώστε να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση που θα καθορίζει το πώς θα υλοποιηθεί ο στόχος εξοικονόμησης. Τη λειτουργία του νέου μηχανισμού «διακοψιμότητας» για τους μεγάλους καταναλωτές θα αναλάβει η Υπηρεσία Μείωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Υπόχρεοι της μείωσης ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι οι βιομηχανίες υψηλής και μέσης τάσης ή οι φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης φορτίου (ΦΟΣΕ) και το κρίσιμο διάστημα περιστολής της κατανάλωσης θα είναι μεταξύ 6 μ.μ.-9 μ.μ. όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
 
Έπειτα από την έκδοση της υπουργικής απόφασης, ο ΑΔΜΗΕ θα προχωρήσει στην έκδοση του Κανονισμού των δημοπρασιών, θα αποστείλει στους υπόχρεους πρόσκληση και θα τους εγγράψει στο σχετικό Μητρώο. Όλες οι διαδικασίες αναμένεται να τρέξουν το ερχόμενο διάστημα ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί η πρώτη δημοπρασία την 1η Δεκεμβρίου.
 
Το προσχέδιο της υπουργικής απόφασης πάντως, το οποίο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, προβλέπει ότι  θα υπάρχουν δύο δημοπρασίες για περικοπές φορτίων.  Στην πρώτη ο ΑΔΜΗΕ θα διεξάγει τρεις δημοπρασίες (μία ανά ώρα αιχμής και ανά ημερολογιακή μέρα το τετράμηνο Δεκέμβριος - Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος), όπου η υποχρεωτική μείωση της κατανάλωσης θα είναι ίση με 150 MWh  ανά ώρα. Στη δεύτερη κατηγορία δημοπρασίας ο ΑΔΜΗΕ θα διενεργεί επιπλέον 12 δημοπρασίες (μία ανά ώρα αιχμής και ημερολογιακή μέρα για κάθε μήνα του τετραμήνου), ίση με 250 μεγαβατώρες ανά ώρα.
 
Οι δημοπρασίες θα έχουν μειοδοτικό χαρακτήρα, δηλαδή, θα προκρίνονται οι εκπρόσωποι φορτίου οι οποίοι θα δίνουν τις χαμηλότερες οικονομικές προσφορές για την περικοπή ισχύος. Σύμφωνα με το προσχέδιο της ΥΑ το ανώτατο όριο της προσφερόμενης τιμές θα είναι στα 500 ευρώ ανά MWh.

Οι τελικές δημοπρατούμενες ποσότητες δεν έχουν ακόμη «κλειδώσει». Ωστόσο, έχει υπολογιστεί ότι για να επιτευχθεί ο στόχος περιορισμού κατά 5%, θα πρέπει να δημοπρατούνται περί τις  300 μεγαβατώρες για κάθε ώρα αιχμής . Πάντως, ήδη έχει καταγραφεί μείωση της ζήτησης ρεύματος κατά 7%-8% από τη χαμηλή και τη μέση τάση, σε σύγκριση με πέρυσι.