Δυο χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα επτά (2547) παραγγελίες για νεότευκτα πλοία βρίσκονται σήμερα καταχωρισμένες στα βιβλία παραγγελιών των ανά τον κόσμο ναυπηγείων. Από αυτές, οι 234 έχουν γίνει από ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα και, όπως αναφέρουν διεθνείς ναυλομεσιτικοί οίκοι, κατανέμονται σχεδόν σε ίσες “μερίδες”, καθώς αφορούν κατά 29% σε πλοία μεταφορέας

εμπορευματοκιβωτίων, το 26% σε παραγγελίες δεξαμενοπλοίων, το 24% σε πλοία μεταφοράς αερίου και το 21% σε φορτηγά μεταφοράς χύδην φορτίων.
Αναλυτικά, όπως τα παρουσιάζει ο έγκυρος ναυλομεσοτικός Οίκος “Xclusive Shipbrokers”, οι παραγγελίες πλοίων, συνολικά, έχουν ως ακολούθως:

Δεξαμενόπλοια: Οι παραγγελίες που έχουν “ελληνική υπογραφή” φθάνουν στο19% του συνόλου. Οι Έλληνες έχουν δώσει 62 παραγγελίες. Οι υπόλοιπες 257, προέρχονται από πλοιοκτήτες άλλων εθνικοτήτων. Οι 15 από τις 62 ελληνικές παραγγελίες τοποθετούνται το 2022, οι 39 δόθηκαν το 2021 και οι 8 το 2020. Οι Έλληνες προτιμούν τα φορτηγά τύπου Aframax/LR2 (το 55% των παραγγελιών τους αφορά αυτόν τον τύπο) ενώ οι παραγγελίες πλοίων MR2 με 26% επί του συνόλου .Στο 13^% φθάνουν οι παραγγελίες δεξαμενοπλοίων
τύπου VLCC , στο 5% αυτές πλοίων τύπου τα Suezmax και στο 2% αυτές των δεξαμενοπλοίων τύπου MR1.

Κονταίηνερ:Οι παραγγελίες των συμπατριωτών μας φθάνουν στο 8% του συνόλου, ήτοι 69 πλοία. Το υπόλοιπο 92% έχουν παραγγείλει πλοιοκτήτες άλλων εθνικοτήτων. Μέσα στο 2022 δόθηκαν 34 από αυτές, ενώ 32 τοποθετήθηκαν εντός του 2020. Τρεις, μόνο, παραγγελίες δόθηκαν το 2019 και παραμένουν ενεργές.
Τα πλοία τύπου “Τροφοδότης” (feeder) καταλαμβάνουν το 55% του συνόλου των ελληνικών παραγγελιών, και ακολουθεί ο τύπος VLCV 19% . Τα πλοία τύπου “Ηandy”, φθάνουν το 14% και ο τύπος Panamax, το 12% των ελληνικών παραγγελιών.

Φορτηγά: Σαράντα οκτώ φορτηγά πλοία έχουν παραγγείλει οι Έλληνες πλοιοκτήτες (περίπου 5% του συνόλου παγκοσμίως ), ενώ 826 παραγγελίες έχουν δοθεί από πλοιοκτήτες άλλων χωρών.Οι 18 απότις 48 παραγγελίες έγιναν μεσα στο 2022, ενώ οι υπόλοιπες τοποθετούνται στην περίοδο 2019- 2020. Υπάρχει εμφανής προτίμηση των συμπατριωτών μας στα πλοία τύπου Kamsarmax, τα (53% των ελληνικών παραγγελιών), με τα Handymax, Supramax και Ultramax να ακολουθούν με 35%, Στο 8% τα φορτηγά πλοία τύπου Handysize και μόλις στο 4% τα πλοία Capesize .

Πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου: Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν δώσει 55 παραγγελίες σε σύνολο 383 παραγγελιών παγκοσμίως! Δηλαδή έχουν “γεμίσει” το 13% του βιβλίου παραγγελιών των πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου! Δεκατέσσερις παραγγελίες τοποθετούνται μέσα στο 2022, και 36 παραγγελίες έχουν δοθεί εντός του 2021. Πέντε ακόμη, παραμένουν ενεργές από το 2019-2020. Κατά 62% οι ελληνικές παραγγελίες αφορούν σε πλοία LNG Carriers. Το 22% των ελληνικών παραγγελιών αφορά σε πλοία μεσαίου μεγέθους (LPG
Carriers ) και το 16% σε αρκετά μεγαλύτερα LPG Carriers .

Πρώτοι και στην αγορά μεταχειρισμένων

Η ανανέωση, όμως, του στόλου, δεν εμποδίζει τους συμπατριώτες μας να κάνουν ρεκόρ και να είναι πρώτοι, για το 2022 και στις αγορές (σχετικά νέων) πλοίων “από δεύτερο χέρι”.

Από τις αρχές του χρόνου έως και τις 30 Οκτωβρίου 2022 έχουν διαθέσει 4,825 δισ δολάρια για την απόκτηση 222 πλοίων . Από αυτά, τα 111 είναι φορτηγά (αξία 2,4 δισ. δολάρια), 103 δεξαμενόπλοια (αξία 2,3δισ. δολάρια ), τρία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (αξία 55.000.000 δολάρια), τρία υγραεριοφόρα (αξία 9.100.000) και δύο πλοία άλλου είδους.

Οπως αναφέρει η “Allied Shipping Research” , στην δεύτερη θέση βρίσκονται οι Κινέζοιπου δαπάνγησαν 3,092 δισ. δολάρια για 182 πλοία, από τα οποία 110 είναι φορτηγά (αξία 1,8 δισ. δολάρια), 49 δεξαμενόπλοια (αξία 903.600.000 δολάρια), δύο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (αξία
80.000.000 δολάρια) και πέντε μεταφοράς υγραερίου (αξία 29.500.000 δολάρια).

Η Τουρκία, που ακολουθεί, αλλά πολύ πίσω, δαπάνησε μόλις 801.500.000 δολάρια για 25 φορτηγά, 23 δεξαμενόπλοια, τέσσερα μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίών και τρία υγραεριοφόρα.

Οπως αναφέρει η έρευνα, εντός του 2022 έχουν δαπανηθεί συνολικά 34,622 δισ. δολάρια για την αγορά 1.603 πλοίων, ως ακολούθως:

*12,839 δισ. δολάρια για 606 δεξαμενόπλοια
*11,419 δισ.δολάρια για 593 φορτηγά
*5,805 δισ δολάρια για 159 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
*2,422 δισ δολάρια για 78 πλοία μεταφοράς υγραερίου.

Το 13,8% των ανωτέρω κεφαλαίων τα οποία έχουν επενδυθεί μέχρι τώρα στην αγορά των μεταχειρισμένωνπλοίων έχει καταβληθεί από Έλληνες
πλοιοκτήτες, οι οποίοι απέκτησαν το 13,8% των πλοίων που άλλαξαν χέρια εντός του τρέχοντος έτους. Έχουν επίσης αποκτήσει ,σε παγκόσμια κλίμακα το 18,7% των μεταχεροσμένων φορτηγών και το 16,9% των μεταχειρισμένων
δεξαμενοπλοίων. “Καθόλου άσχημα”, όπως θα έλεγε ο Αριστοτέλης Ωνάσης