Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα σχετικά με την ωρίμανση των επενδύσεων σε τερματικούς σταθμούς LNG στη χώρα μας. Έτσι, έως το τέλος του χρόνου θα ξεκινήσουν τρία market για τις υποδομές σε Αγίους Θεοδώρους, Βόλο και Θράκη. Επίσης,  χθες η ΡΑΕ έδωσε άδεια και για αντίστοιχη μονάδα που αναπτύσσει η Elpedison. Ειδικότερα, η Αρχή με απόφασή της ενέκρινενε την αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας στον τερματικό σταθμό Dioryga Gas που αναπτύσσεται στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων από τη Μότορ Οιλ. Παράλληλα, ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές για  την έναρξη του δεύτερου δεσμευτικού σταδίου του market test για την ίδια υποδομή.

Η ΡΑΕ με την απόφασή της έδωσε το πράσινο φως για την αύξηση της αποθηκευτική ικανότητας του FSRU της Μότορ Οιλ από 135.000‐170.000 m3 και τέσσερις δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης σε 135.000‐210.000 m3 τεχνολογίας MOSS με τέσσερις ή πέντε δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης τεχνολογίας ΜΟSS ή MEMBRANE. Επιπρόσθετα,  ενέκρινε την αλλαγή του τρόπου πρόσδεσης της μονάδας FSRU από πλωτή εξέδρα σε προβλήτα η οποία θα εγκατασταθεί εντός των ορίων του θαλάσσιου χώρου όπου επιτρέπεται η παραμονή δεξαμενόπλοιων του διυλιστηρίου της εταιρείας.    

Επιπλέον, η Αρχή με άλλη απόφασή της καλεί την εταιρεία να προχωρήσει στην εκτέλεση της δεύτερης φάσης του Market Test καθώς όπως αναφέρεται κατά το στάδιο υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών, το οποίο έλαβε χώρα το διάστημα 22.10.2021 – 14.01.2022, εκδήλωσαν ενδιαφέρον δεκαπέντε εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Σχετικά με το FSRU που προετοιμάζει η  Mediterranean Gas στον Βόλο, η ΡΑΕ δημοσίευσε χθες απόφαση με την οποία ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή του market test της πρώτης μη δεσμευτικής φάσης, η οποία   εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στα μέσα Οκτωβρίου.  

Παράλληλα, market test αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο και για τον δεύτερο τερματικό σταθμό αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου που προωθεί η Gastrade του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη. Πρόκειται για το FSRU που θα κατασκευάσει η εταιρεία κοντά στον   τερματικό σταθμό της  Αλεξανδρούπολης, ο οποίος αποτελεί και την πιο ώριμη κατασκευαστικά υποδομή FSRU στη χώρα, η οποία θα λειτουργήσει στις αρχές του 2024.  

Επίσης, χθες, η ΡΑΕ εξέδωσε   Άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου   για το  τερματικό LNG που ετοιμάζει η  Elpedison   στη Θεσσαλονίκη. Αφορά στην κατασκευή FSRU, πλωτού αγκυροβόλιου  πολλαπλών σημείων πρόσδεσης   ή εναλλακτικά μόνιμου αγκυροβόλιου καθώς και ενός υποθαλάσσιου και ενός χερσαίου αγωγού φυσικού αερίου για τη διοχέτευση του φυσικού αερίου αφενός στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) μέσω ενός νέου Μετρητικού Σταθμού  και αφετέρου στις μονάδες ηλεκτρoπαραγωγής της Elpedison στην περιοχή, ισχύος 418 MW και 826 MW (υπό ανάπτυξη). 

Το έργο περιλαμβάνει τέσσερις δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης ΥΦΑ συνολικής χωρητικότητας 140.000- 170.000 κ.μ. και το ύψος της   επένδυσης υπολογίζεται στα 60.388 εκατ. ευρώ.