Διευκολύνσεις ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στις τροποποιήσεις των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  (ΑΕΠΟ) για την ελληνική βιομηχανία προώθησε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Στόχος  είναι να ωθήσει τις βιομηχανίες στην αλλαγή καυσίμου και να αντικαταστήσουν το φυσικό αέριο με άλλο αέριο ή υγρό καύσιμο, όπως για παράδειγμα βιοαέριο, υγραέριο ή πετρέλαιο. Σύμφωνα με υπουργική απόφαση την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκος Ταγαράς και δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα σε ΦΕΚ,  η διαδικασία τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων  απλοποιείται στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης

 

φυσικού αερίου και την προώθηση της μετάβασης σε άλλα είδη καυσίμων, σε εφαρμογή ειδικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό κανονισμό του Συμβουλίου (2022/1 369 της 5ης Αυγούστου 2022) σχετικά με τα απαιτούμενα συντονισμένα μέτρα μείωσης της ζήτησης αερίου.

Η προσωρινή αλλαγή του  καυσίμου,  από φυσικό αέριο που σήμερα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών έργων και δραστηριοτήτων στη βιομηχανία, σε άλλο αέριο ή σε υγρό καύσιμο,  βάσει της νέας υπουργικής απόφασης θα θεωρείται στο εξής μη ουσιώδης τροποποίηση. Έτσι, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση θα εκδίδεται απόφαση, η οποία είτε θα εγκρίνει την τροποποίηση άνευ ετέρου είτε δύναται να προβλέπει τυχόν πρόσθετους όρους, αλλά μόνο ως προς το τροποποιούμενο φυσικό αντικείμενο.

Μάλιστα, έως σήμερα σε περίπτωση που οι τροποποιήσεις απαιτούσαν  απόψεις ορισμένων υπηρεσιών που αφορούσαν στο τροποποιούμενο φυσικό αντικείμενο και οι οποίες δεν είχαν προσκομισθεί από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, η απόφαση έγκρισης της τροποποίησης εκδιδόταν εντός  25  εργάσιμων ημερών. Πλέον, για την εφαρμογή της  συγκεκριμένης διαδικασίας αλλαγής καυσίμου αναφέρεται ότι «δεν απαιτούνται εκ νέου γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες». Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τα υποστηρικτικά ή συνοδά έργα που απαιτούνται για την αλλαγή του καυσίμου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι αυτοτελή έργα.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι για το φυσικό αέριο, έχει ληφθεί απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τον περιορισμό της κατανάλωσης κατά 15% το πεντάμηνο Νοεμβρίου 2022 – Μαρτίου 2023, σε σχέση με τον μέσο όρο κατανάλωσης αερίου των πέντε προηγούμενων ετών, κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Έως σήμερα, πολλές είναι οι βιομηχανίες οι οποίες έχουν υποβάλλει φάκελο στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ώστε να ενταχθούν στη λίστα με τις λεγόμενες «σημαντικές βιομηχανίες», οι οποίες θα εξαιρούνται από τη μείωση της κατανάλωσης, όπως προβλέπεται από τη σχετική απόφαση της ΕΕ. Η λίστα φτάνει ήδη τις  100 ελληνικές βιομηχανίες, οι οποίες λειτουργούν με φυσικό αέριο και έχουν ζητήσει να εξαιρεθούν από την εφαρμογή μέτρων μείωσης της κατανάλωσης   αερίου. Και η λίστα αναμένεται να μεγαλώσει καθώς δόθηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου, η οποία έχει μετατεθεί για τις  10 Οκτωβρίου.  Η ΡΑΕ στη συνέχεια θα έχει περιθώριο έως τις 20 Οκτωβρίου προκειμένου να   ολοκληρώσει την αξιολόγηση της και να καταρτίσει την τελική λίστα με τις «σημαντικές βιομηχανίες» για τη χώρα. 

Ήδη πολλές  βιομηχανίες   έχουν περιορίσει την κατανάλωση αερίου για λόγους περιορισμού του ενεργειακού κόστους και κάνουν χρήση άλλου καυσίμου, όπως έχει συμβεί με  τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ και της Μότορ Οιλ που έχουν ξεκινήσει να κάνουν και χρήση νάφθας.  Παράλληλα,  ο ΔΕΣΦΑ αναμένεται να προτείνει στη ΡΑΕ έναν μηχανισμό διαγωνιστικών διαδικασιών μέσω των οποίων οι βιομηχανίες που θα περιορίζουν την κατανάλωση αερίου, θα αποζημιώνονται.