Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τους αλιείς της Αμοργού πριν από μερικά χρόνια, με σκοπό την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της παράκτιας αλιείας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, παίρνει έπειτα από χρόνια προσπαθειών θεσμική μορφή

Χάρη στο μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη προχθές, οι τοπικοί αλιείς, ο Δήμος Αμοργού, δύο υπουργεία, δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναλαμβάνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τη μελέτη του θαλάσσιου περιβάλλοντος του νησιού και τον καθορισμό περιοχών στις οποίες η αλιεία θα ελέγχεται.

Η πρωτοβουλία «Αμοργόραμα» ξεκίνησε στο νησί πριν από σχεδόν μια δεκαετία. Οι παράκτιοι αλιείς του νησιού συνέταξαν ένα σχέδιο διαχείρισης της αλιείας, το οποίο υπέβαλαν στις αρμόδιες αρχές (χωρίς ωστόσο αυτό να εγκριθεί) και αποφάσισαν να μην ψαρεύουν Απρίλιο και Μάιο, τους μήνες που τα ψάρια γεννούν, και αντ’ αυτού να καθαρίζουν απομακρυσμένες ακτές από τα σκουπίδια.

Τη Δευτέρα, η πρωτοβουλία αυτή πέρασε σε μια νέα φάση, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο (αρμόδιο για την αλιεία) υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, τον δήμο, τον τοπικό αλιευτικό σύλλογο «Χοζοβιώτισσα», το Cyclades Preservation Fund, το Blue Marine Foundation και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στόχος, «η δημιουργία μιας πρότυπης πρότασης προστασίας και διαχείρισης, σχεδιασμένης εξαρχής με τρόπο που να προσφέρει μεσο-μακροπρόθεσμα οφέλη στους αλιείς αλλά και υψηλό δυναμικό μεταφοράς και αναπαραγωγής σε πλήθος άλλων παράκτιων και νησιωτικών περιοχών».

Ζώνες αναπαραγωγής

Η πρωτοβουλία (με επιστημονικό σύμβουλο τον Βαγγέλη Παράβα) πλαισιώνεται επιστημονικά από αλιευτική μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, με στόχο την ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση της κατανομής και αφθονίας ψαριών στα λιβάδια Ποσειδωνίας και τα άλλα παράκτια ενδιαιτήματα, σε τρεις περιοχές που πρότειναν οι αλιείς της Αμοργού. Στόχος είναι να καθοριστούν οι πιο κατάλληλες περιοχές που να λειτουργήσουν ως «μαιευτήρια» ή αναπαραγωγικά πεδία ψαριών και καρκινοειδών (λ.χ. αστακοί) και να μελετηθεί η εξάπλωση των χωροκατακτητικών ειδών.
 
«Η πρωτοβουλία των αλιέων της Αμοργού αποτελεί ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα της Μεσογείου που η διαχείριση ξεκινάει από τη συλλογικότητα και σύμπραξη αρμοδίων φορέων με το μνημόνιο συνεργασίας να είναι η έμπρακτη απόδειξη. Σκοπός της συλλογικής αυτής προσπάθειας είναι να προστατευτούν οι αλιευτικές δυνατότητες των μικρών παράκτιων αλιέων με οριοθέτηση περιοχών προστασίας και περιορισμού αλιευτικής προσπάθειας», αναφέρει ο Στέφανος Καλογήρου, επίκουρος καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονικός υπεύθυνος της αλιευτικής μελέτης.

(από την εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ")