''Πράσινο Φως'' από Κομισιόν στο Ελληνικό Σχέδιο για Έργα Αποθήκευσης Ενέργειας 900 MW

Πράσινο Φως από Κομισιόν στο Ελληνικό Σχέδιο για Έργα Αποθήκευσης Ενέργειας 900 MW
energia.gr
Τετ, 7 Σεπτεμβρίου 2022 - 10:20

Η ΕΕ ενέκρινε σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για τη διάθεση 341 εκατομμυρίων ευρώ (339,5 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ) σε μία σειρά έργων αποθήκευσης ενέργειας 900 MW, σύμφωνα με τους κανόνες της για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  έδωσε το πρασινο φως στο project που κατέθεσε προς έγκριση η ελληνική κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας συστημάτων 

αποθήκευσης ενέργειας συνδεδεμένων στο δίκτυο συνολικής ισχύος 900 MW. Τα έργα θα επιλεγούν μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, με τις συμβάσεις να ανατίθενται έως το τέλος του 2023 και τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.

Η κρατική ενίσχυση, η οποία θα ανέλθει συνολικά σε 341 εκατ. ευρώ, θα έχει τη μορφή επενδυτικής επιχορήγησης στα έργα κατά την κατασκευή, ακολουθούμενη από ετήσια στήριξη κατά τα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας. Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 380.000 €/MW.

Θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από το τμήμα της Ελλάδας του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε επίπεδο ΕΕ, του προγράμματος για τον μετριασμό των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του Covid.

Ο διαγωνισμός θα καθορίσει την ετήσια στήριξη για κάθε έργο και θα προσαρμόζεται μέσω ενός μηχανισμού clawback εάν οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας συγκεντρώσουν πλεονάζοντα έσοδα από την αγορά