Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε νέα άνοδο το περασμένο επταήμερο, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 29 Αυγούστου και 4 Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθε στα €575,95/MWh,

δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 18,6% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €936,33/MWh και στα €258,31/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (31/8) φτάνοντας τα €697.41/MWh.

                                                                                                                        

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η εκτόξευση των διεθνών τιμών φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την άπνοια και την ενίσχυση της ζήτησης, άσκησαν ισχυρές ανοδικές πιέσεις στις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.  

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού έφτασε τη 1 TWh (1.001 GWh). Το ωριαίο φορτίο παρουσίασε άνοδο κατά 187 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.088 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (87 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 32 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 24%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 222 GWh, σημειώνοντας άνοδο 11% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 7% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 62 GWh (-1% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 425 GWh καλύπτοντας το 46% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 200 GWh κάλυψε το 22% της ζήτησης ηλεκτρισμού. Το ελληνικό σύστημα γύρισε εισαγωγικό, μετά από 10 συνεχόμενες εβδομάδες που επικρατούσαν οι εξαγωγές.