Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τους δικαιούχους του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» και τώρα το επόμενο βήμα είναι η αποστολή SMS κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, προκειμένου να ειδοποιηθούν ότι επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα. Υπενθυμίζεται πως από τις 879.026 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, οι 151.450 κατατάσσονται στις «οριστικά επιλέξιμες».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν εάν είναι ανάμεσα στους δικαιούχους ΕΔΩ.

Πρέπει να επισημανθεί ότι χρειάζεται προσοχή από τους δικαιούχους καθώς πιθανά λάθη μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στη διαδικασία με το voucher. Υπενθυμίζεται, όπως προβλέπει η διαδικασία, κάθε δικαιούχος θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα μοναδικό και επιβεβαιωμένο (μέσω της ηλεκτρονικής του αίτησης) αριθμό κινητού.

Το κινητό χρησιμοποιείται ως μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του ωφελούμενου (Φυσικού Προσώπου – κατόχου του κινητού) κατά τη διαδικασία αγοράς και συγκεκριμένα, για την αποστολή κωδικού μίας χρήσης μέσω του οποίου δίδεται η συναίνεση δέσμευσης επιταγής από συγκεκριμένο έμπορο. Γι αυτό λοιπόν:

Δεν είναι δυνατή η χρήση του ίδιου αριθμού ταυτόχρονα από δύο διαφορετικούς ωφελούμενους/αιτήσεις.

Η χρήση / πιστοποίηση ενός αριθμού σε δεύτερη αίτηση, αναιρεί αυτόματα την πιστοποίηση του κινητού στην προηγούμενη (πρώτη) αίτηση.

Εάν μία εγκεκριμένη αίτηση απωλέσει το μέχρι πρότινος επιβεβαιωμένο κινητό, δε θα έχει τη δυνατότητα λήψης κωδικού μίας χρήσης και επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας πώλησης με επιδότηση.

Στην περίπτωση αυτή, ο ωφελούμενος θα πρέπει να εισέλθει ξανά στην ηλεκτρονική του αίτηση (ακόμα και μετά την έγκριση της αίτησης ή/και την έκδοση των επιταγών) και να εισάγει-επιβεβαιώσει ένα νέο αριθμό κινητού, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από άλλη αίτηση στο Πρόγραμμα.

newmoney.gr