Ηυξημένος είναι ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού για αρκετές χώρες της ΕυρωπαΪκης Ενώσεως, μεταξύ των οποίων και η Ελλάς,  μετά την ρωσσική εισβολή στην Ουκρανία, όπως τονίζει σε ανάλυση του ο οίκος αξιολογήσεως Moody’s

Αν και οι επιπτώσεις θα είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα, η Ελλάς με τη Ρουμανία είναι οι χώρες που διαθέτουν μικρότερη ευελιξία στην οικονομική τους πολιτική, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο φαινόμενο.

Στην έκθεση του, ο οίκος αναφέρει ότι η εμφάνισις στασιμοπληθωρισμού θα είναι πιστωτικά αρνητική για την ΕΕ, ενώ σημειώνει ότι αυτή την στιγμή εκτιμά ότι ο ρυθμός αναπτύξεως για το σύνολο της Ενώσεως θα φθάσει φέτος στο 2,5% και θα υποχωρήσει στο 1,3% το 2023, ενώ υπολογίζει ότι ο μέσος πληθωρισμός το 2022 θα διαμορφωθεί στο 6,8% και θα υποχωρήσει στο 4,4% το επόμενο έτος.

Ως εκ τούτου, αναμένει υποτονική ανάπτυξη και πληθωρισμό υψηλότερο του μέσου όρου τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, με κινδύνους αναθεωρήσεως επί τα χείρω στο πλαίσιο της στρατιωτικής συγκρούσεως στην Ουκρανία και των επιπτώσεων της στην οικονομία.

Όπως επισημαίνει, ένα πιθανό σενάριο στασιμοπληθωρισμού είναι για μία πολυετή περίοδο, κατά την οποία ο πληθωρισμός παραμένει σημαντικά υψηλότερος από ότι τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ η αύξησις του πραγματικού ΑΕΠ  παραμένει σημαντικά χαμηλότερη, στο μηδέν ή κοντά στον μηδέν. «Για να εισέλθουμε σε ένα σενάριο στασιμότητας στην ΕΕ, η δυναμική των τιμών θα μπορούσε να διατηρηθεί λόγω, για παράδειγμα, των υψηλότερων και μακροχρόνιων τιμών ενέργειας και δευτερογενών επιπτώσεων» αναφέρεται στην έκθεση και προστίθεται ότι αυτό θα μπορούσε να επιβραδύνει περαιτέρω στην οικονομική δραστηριότητα. Οι χώρες που συνδυάζουν την υψηλότερη πιθανότητα να δουν τις μεταβατικές αυξήσεις τιμών να γίνονται μόνιμες, με τις χαμηλότερες δυνατότητες πολιτικής παρεμβάσεως, είναι η Μάλτα, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Κροατία.