Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε μικρή πτώση το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 4 Ιουλίου και 10 Ιουλίου 2022 ανήλθε 

στα €314,83/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 1,23% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €482,00/MWh και στα €148,60/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (6/7) φτάνοντας τα €373,73/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, παρά την πτώση της ζήτησης, οι τιμές στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας διατηρήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς οι διεθνείς τιμές φυσικού αερίου συνέχισαν για μία ακόμα εβδομάδα την ξέφρενη πορεία τους.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού προσέγγισε τις 1,15 TWh (1.144 GWh). Το ωριαίο φορτίο παρουσίασε πτώση κατά 318 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.332 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (188 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 60 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 36%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ προσέγγισε τις 417 GWh, σημειώνοντας μικρή πτώση 1% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 6% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 74 GWh (-3% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 489 GWh καλύπτοντας το 42% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 178 GWh κάλυψε το 15% της ζήτησης ηλεκτρισμού.