Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε άνοδο το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 9 Μαΐου και 15 Μαΐου 2022 ανήλθε στα €233,67/MWh, δηλαδή αυξημένη

σε ποσοστιαία βάση κατά 3,01% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €338,65/MWh και στα €159,19/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (13/5) φτάνοντας τα €252,59/MWh.    

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, παρά τη μικρή αύξηση της ζήτησης και τη μειωμένη παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ, οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού της Ελλάδας συγκρατήθηκαν, καθώς η μικρή αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών φυσικού αερίου έχει άμεσο αντίκτυπο σε αυτές του ηλεκτρισμού. Η αύξηση της ζήτησης και η μειωμένη παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού κινήθηκε για μια ακόμη εβδομάδα κάτω από τις 0,9 TWh (883 GWh). Το ωριαίο φορτίο παρουσίασε άνοδο κατά 172 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 924 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (41 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 46 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 38%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ ξεπέρασε τις 319 GWh, σημειώνοντας πτώση 7% σε επίπεδο εβδομάδας.

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 5% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 44 GWh (+14% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 288 GWh καλύπτοντας το 34% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 54 GWh (υψηλό 6 εβδομάδων) κάλυψε το 6% της ζήτησης ηλεκτρισμού.