Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε σημαντική αύξηση το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 3 Ιανουαρίου και 9 Ιανουαρίου 2022 ανήλθε στα €208,29/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 33,44% από τη μέση ΤΕΑ 

της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €300,88/MWh και στα €75,38/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη το περασμένο Σάββατο (8/1), φτάνοντας τα €255,83/MWh.

           

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η πτώση της παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ, η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου, καθώς και η ανάκαμψη των διεθνών τιμών φυσικού αερίου και ρύπων, άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού υποχώρησε κάτω από τη 1 TWh (997 GWh), με το ωριαίο φορτίο να παρουσιάζει μείωση κατά 23 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.078 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (80 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 39 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 29%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ ξεπέρασε τις 274 GWh, σημειώνοντας, ωστόσο, πτώση 21%. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 21% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 198 GWh (+2% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 292 GWh καλύπτοντας το 31% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 51 GWh κατέγραψε χαμηλό 17 εβδομάδων, καλύπτοντας το 5% της ζήτησης ηλεκτρισμού.