Στα Σκαριά η Δ’ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων Από τον ΑΔΜΗΕ- Στα 308,5 εκατ. Ευρώ η Συνολική Δαπάνη

Στα Σκαριά η Δ’ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων Από τον ΑΔΜΗΕ- Στα 308,5 εκατ. Ευρώ η Συνολική Δαπάνη
Επιμέλεια: Αδάμ Αδαμόπουλος
Τρι, 11 Ιανουαρίου 2022 - 08:00

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) άναψε πράσινο φως για την ολοκλήρωση της Δ΄Φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό Σύστημα, με την προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών που αφορούν στην Σέριφο, την Φολέγανδρο και την Μήλο. Όπως αναφέρει σχετικά στην ανακοίνωσή του ο ΑΔΜΗΕ, ο πρώτος διαγωνισμός αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων και υποβρυχίων καλωδίων, ενώ ο δεύτερος στην εγκατάσταση των νέων υποσταθμών που θα καλύψουν τις ανάγκες της διασύνδεσης.

Ο προϋπολογισμός του έργου για την εγκατάσταση των καλωδίων ανέρχεται στα 265 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του πρώτου τμήματος που αφορά  στη διασύνδεση Λαύριο – Σέριφος και  Σέριφος – Μήλος ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός για το δεύτερο τμήμα που αφορά στη διασύνδεση Μήλος – Φολέγανδρος και Φολέγανδρος – Θήρα ανέρχεται σε 115 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Διαχειριστή, το συνολικό ποσό των απρόβλεπτων δαπανών φθάνει σε 23.850 εκατ. ευρώ, ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 9% του προϋπολογισμού για κάθε τμήμα του έργου. Παράλληλα, ο συνολικός προϋπολογισμός για τα έργα των νέων υποσταθμών ανέρχεται στα 43,5 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό μήκος των υποβρυχίων καλωδίων ανέρχεται σε 353,2 χιλιόμετρα και των υπογείων σε 19,6 χιλιόμετρα.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών έχει οριστεί η 8η Φεβρουαρίου. 

Σημειώνεται ότι το έργο της τέταρτης φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων έχει ενταχθεί για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη δημόσια δαπάνη να χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Νext Generation EU, με ίδια κεφάλαια, εταιρικό δανεισμό και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου , με την Προαίρεση, μη συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων ανέρχεται σε 43.575 εκατ ευρώ , χωρίς ΦΠΑ, από τα οποία τα 41.500 εκατ. ευρώ αφορούν στον προϋπολογισμό του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του τμήματος Α για τη διασύνδεση Φολεγάνδρου –Μήλου ανέρχεται σε 27.825 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ενώ ο προϋπολογισμός  του τμήματος Β για τη διασύνδεση της Σερίφου ανέρχεται σε 15.750 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει επίσης, ότι η ηλεκτρική διασύνδεση των δυτικών Κυκλάδων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2024.

Το έργο των «καλωδίων» αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ενός απλού κυκλώματος 150kV AC για τη Διασύνδεση των νήσων Σερίφου και Μήλου, Φολεγάνδρου και Θήρας με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της Σύμβασης. Το έργο αυτό υλοποιείται στα πλαίσια της Δ’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ΕΣΜΗΕ.

Το έργο των υποσταθμών αφορά το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση («έργο με το κλειδί στο χέρι») των νέων Υποσταθμών: ΤΜΗΜΑ Α: Υ/Σ GIS 150kV/ΜΤ Φολεγάνδρου και Μήλου ΤΜΗΜΑ Β: Υ/Σ GIS 150kV/ΜΤ Σερίφου στα πλαίσια της Δ’ φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων.

Μπορείτε να δείτε τις πλήρεις ανακοινώσεις του ΑΔΜΗΕ εδώ και εδώ