Κομισιόν: Ριζικές Αλλαγές στην Αγορά Φ. Αερίου, Προώθηση του Υδρογόνου και Μείωση των Εκπομπών Μεθανίου

Κομισιόν: Ριζικές Αλλαγές στην Αγορά Φ. Αερίου, Προώθηση του Υδρογόνου και Μείωση των Εκπομπών Μεθανίου
του Αδάμ Αδαμόπουλου
Τετ, 15 Δεκεμβρίου 2021 - 17:17

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να απελευθερώσει τον κλάδο της ενέργειας προκειμένου να μπορέσει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 και να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Έτσι, η Κομισιόν ενέκρινε σήμερα σειρά νομοθετικών προτάσεων που προβλέπουν την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα της αγοράς φυσικού αερίου της Ε.Ε. και τη διασφάλιση συνθηκών ενεργειακής ασφάλειας για όλους τους πολίτες. Παράλληλα, προβλέπεται 

ότι τα μακροχρόνια συμβόλαια αερίου θα εκτείνονται το αργότερο έως το 2049, ενώ σε ό,τι αφορά στο υδρογόνο και τα ανανεώσιμα αέρια προβλέπεται ο διαχωρισμός μεταξύ παραγωγής-μεταφοράς, όπως επίσης, μειωμένες ταρίφες και προώθηση των νέων υποδομών και της επανάχρησης των υφιστάμενων. Ακόμη, προβλέπεται η διασφάλιση κοινών ποσοτήτων αερίου από τα κράτη-μέλη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει, παράλληλα, δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στον ενεργειακό τομέα και στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Μάλιστα, η Κομισιόν δεσμεύεται να ξεκινήσει διπλωματικό διάλογο με τους διεθνείς εταίρους της και θα επανεξετάσει τον κανονισμό για το μεθάνιο έως το 2025, προκειμένου να θεσπίσει πιο αυστηρά μέτρα για τα ορυκτά καύσιμα.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Πράσινη Συμφωνία, Φρανς Τίμερμανς είπε πως η Ευρώπη πρέπει να γυρίσει σελίδα στα ορυκτά καύσιμα και να προχωρήσει σε καθαρότερες πηγές ενέργειας. «Αυτό περιλαμβάνει την αντικατάσταση του ορυκτού αερίου με ανανεώσιμα αέρια και χαμηλές εκπομπές άνθρακα, όπως το υδρογόνο. Σήμερα, προτείνουμε τους κανόνες για να καταστεί δυνατή αυτή η μετάβαση και να οικοδομήσουμε τις απαραίτητες αγορές, δίκτυα και υποδομές. Για την αντιμετώπιση των εκπομπών μεθανίου, προτείνουμε επίσης ένα σταθερό νομικό πλαίσιο για την καλύτερη παρακολούθηση και μείωση αυτού του ισχυρού αερίου θερμοκηπίου» ανέφερε.

Ακόμη, η Επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμσον υπογράμμισε πως με τις προτάσεις που ελήφθησαν, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την πράσινη μετάβαση στον τομέα του φυσικού αερίου μας και ενισχύεται η χρήση καθαρών αερίων. «Βασικό στοιχείο αυτής της μετάβασης είναι η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς υδρογόνου με αποκλειστική υποδομή. Προτείνουμε επίσης αυστηρούς κανόνες για τις εκπομπές μεθανίου από το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και τον άνθρακα, για μείωση των εκπομπών σε αυτούς τους τομείς κατά 80% έως το 2030 και για την ανάληψη δράσης για το μεθάνιο εκτός ΕΕ. Όπως ζητήθηκε από τα κράτη μέλη, βελτιώνουμε τον συντονισμό αποθήκευσης φυσικού αερίου της ΕΕ και δημιουργούμε την επιλογή για εθελοντική κοινή αγορά αποθεμάτων φυσικού αερίου», τόνισε.

Πιο συγκεκριμένα, στις προτάσεις της Επιτροπής αναφέρεται πως ένας από τους κύριους στόχους είναι να δημιουργηθεί μια αγορά για το υδρογόνο, να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για επενδύσεις και να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ειδικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου με τρίτες χώρες. Οι κανόνες της αγοράς θα εφαρμοστούν σε δύο φάσεις, πριν και μετά το 2030, και καλύπτουν κυρίως την πρόσβαση σε υποδομές υδρογόνου, τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων παραγωγής και μεταφοράς υδρογόνου και τον καθορισμό των τιμολογίων.

Η πρόταση προβλέπει ότι τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης δικτύων θα πρέπει να βασίζονται σε ένα κοινό σενάριο για την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και το υδρογόνο. Θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και με το δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου σε όλη την ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν την πρόσβαση των αερίων από ανανεώσιμες πηγές και χαμηλές εκπομπές άνθρακα στο υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου, καταργώντας τα τιμολόγια για διασυνοριακές διασυνδέσεις και μειώνοντας τα τιμολόγια στα σημεία έγχυσης.

Μια ακόμη προτεραιότητα που τίθεται είναι η προστασία των καταναλωτών στους οποίους θα πρέπει να επιτρέπεται να αλλάζουν πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας εύκολα και με διαφάνεια, να διαθέτουν αποτελεσματικά εργαλεία σύγκρισης τιμών και να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα και έξυπνες τεχνολογίες, σύμφωνα με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις στην αγορά ρεύματος. Επίσης, θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν ενέργεια που θα προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αέρια χαμηλών εκπομπών άνθρακα έναντι των ορυκτών καυσίμων.