Σαφή προειδοποίηση εξέδωσε χθες η ΕΚΤ ότι οι περισσότερες από τις τράπεζες που εποπτεύει δεν έχουν παρουσιάσει συγκεκριμένα σχέδια για τον τρόπο με τον οποίο θα αλλάξουν τις επιχειρηματικές στρατηγικές τους ώστε να λάβουν υπόψη την κλιματική αλλαγή, ενώ καμία απολύτως τράπεζα δεν εκπληρώνει τους στόχους αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτήν. Παρά ταύτα, οι τραπεζικές μετοχές διεθνώς καταγράφουν φέτος την καλύτερη επίδοση από τη χρηματοπιστωτική κρίση

Το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ Φρανκ Έλντερσον υπογράμμισε ότι ενώ τα μισά από τα 112 πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η ΕΚΤ «εξετάζουν να θέσουν στόχους που θα εξαιρούν κάποια τμήματα της αγοράς από τις δραστηριότητές τους, ελάχιστα από αυτά σχεδιάζουν να προσανατολίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους σε τροχιά συμβατή με τη Συνθήκη του Παρισιού».

Ο Έλντερσον είπε ότι η πρόταση της Ε.Ε. να εισαγάγει την απαίτηση από τους δανειστές να αναπτύσσουν σχέδια μετάβασης προς την ουδετερότητα των εκπομπών άνθρακα ήταν «καλοδεχούμενη» και ότι η ΕΚΤ θα βοηθήσει στην παρακολούθηση της προόδου των τραπεζών σε αυτή τη μετάβαση. Η ΕΚΤ έθεσε το πλαίσιο αναφορικά με τις απαιτήσεις της και τους κινδύνους για το κλίμα πριν από έναν χρόνο, όμως, οι τράπεζες καθυστερούν να ευθυγραμμιστούν με αυτές και καμία δεν πλησιάζει στις προσδοκίες των εποπτικών αρχών.

Μόνο το ένα τρίτο των τραπεζών έχει θέσει σε ισχύ σχέδια που είναι τουλάχιστον σε γενικές γραμμές επαρκή και οι μισές δεν προβλέπεται να έχουν ολοκληρώσει την εφαρμογή των σχεδίων τους μέχρι το τέλος του 2022. Επίσης, λιγότερο από το ένα πέμπτο των τραπεζών έχουν συστήσει βασικούς δείκτες για την καταγραφή των κινδύνων, ενώ οι τράπεζες που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν είναι εκτεθειμένες σε κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα παρουσίασαν όλες σημαντικές ελλείψεις στη διαδικασία αξιολόγησής τους, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της ΕΚΤ.

Κλιματικοί κίνδυνοι

Και όλα αυτά εν όψει των διεξοδικών stress tests για τους κλιματικούς κινδύνους των τραπεζών που σχεδιάζει η ΕΚΤ για το επόμενο έτος, στο πλαίσιο των οποίων θα εξετάσει το μέγεθος του άνθρακα στα δανειακά χαρτοφυλάκια και στις συναλλαγές, καθώς και την ικανότητα του κλάδου να αντιμετωπίσει τις φυσικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων. Οι τράπεζες που θα παρουσιάσουν χαμηλή επίδοση στα τεστ αντοχής για το κλίμα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι οποίες θα υπονομεύσουν την ικανότητά τους να επιστρέψουν τα κέρδη στους μετόχους.

Στα ύψη ο MSCI

Παρ’ όλα αυτά, ο δείκτης MSCI για τις διεθνείς τραπεζικές μετοχές, με μέτρο το δολάριο, έχει ενισχυθεί περίπου 30% από τις αρχές του έτους έως σήμερα, πολύ καλύτερη επίδοση από τα κέρδη 20% του γενικού χρηματιστηριακού δείκτη MSCI.

Oι τράπεζες έχουν να παρουσιάσουν τέτοια κέρδη από το 2009, οπότε ο ίδιος δείκτης για τις τραπεζικές μετοχές έχει ενισχυθεί περισσότερο από ένα τρίτο, καθώς οι τράπεζες ανέκαμψαν από μία από τις χειρότερες κρίσεις που έπληξαν τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Ωστόσο, οι αμερικανικές τράπεζες έχουν ξεπεράσει σε επίδοση τις ευρωπαϊκές. Σε πενταετή βάση, ο δείκτης MSCI για τις αμερικανικές τράπεζες έχει ενισχυθεί περισσότερο από 60%, ενώ ο αντίστοιχος για τις ευρωπαϊκές έχει υποχωρήσει 2%. Η βελτίωση αυτή έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με το 2020, οπότε ο ίδιος δείκτης για τις διεθνείς τραπεζικές μετοχές έχει υποχωρήσει 14%, καθώς η πανδημία του κορονοϊού ανάγκασε τις κεντρικές τράπεζες να μειώσουν τα επιτόκια σε ιστορικά χαμηλά.

Επίσης, η αύξηση των επιτοκίων, που έχουν ήδη προεξοφλήσει οι αγορές για το επόμενο έτος, αναμένεται να ευνοήσει τις τράπεζες. Μία αύξηση της μίας ποσοστιαίας μονάδας από ΕΚΤ και Φέντεραλ Ριζέρβ θα μπορούσε να ενισχύσει τα κέρδη των αμερικανικών τραπεζών 17% και των ευρωπαϊκών κατά 25%, σύμφωνα με τον Στιούαρτ Γκράχαμ, αναλυτή της Autonomous Research.

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")