ΡΑΕ: Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Κώδικα Διαχείρισης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης.

ΡΑΕ: Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Κώδικα Διαχείρισης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης.
energia.gr
Τετ, 13 Οκτωβρίου 2021 - 18:56

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 26 Αυγούστου 2021 πρόσκλησης για συμμετοχή

στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 Ημερομηνία αποστολής: 29.09.2021

 1. Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-310332
  Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.
 2. Ημερομηνία αποστολής: 30.09.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-310476
  Αποστολέας: ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.
 3. Ημερομηνία αποστολής: 30.09.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-310533
  Αποστολέας: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. (Μη δημοσιοποίηση επιστολής)