Ο Κωστής Σταμπολής, Πρόεδρος του ΙΕΝΕ, στην Διυπουργική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα

Ο Κωστής Σταμπολής, Πρόεδρος του ΙΕΝΕ, στην Διυπουργική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα
του Αδάμ Αδαμόπουλου
Τετ, 15 Σεπτεμβρίου 2021 - 08:40

Ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), κ. Κωστής Σταμπολής συμπεριλαμβάνεται για άλλη μια φορά στην ομάδα των διαπρεπών στελεχών της αγοράς, με μακρά θητεία και εμπειρία σε θέματα ενέργειας, βιώσιμης ανάπτυξης και περιβάλλοντος, που στελεχώνουν ως εξωτερικοί εμπειρογνώμονες την Διυπουργική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα

όπως αποφάσισε ο υπουργός ΠΕΝ, Κώστας Σκρέκας

Ο κ. Σταμπολής, απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών, σπούδασε Φυσική στο University of London και αρχιτεκτονική στο North East London Polytechnic και ακολούθως στο Architectural Association, απ’ όπου έλαβε δίπλωμα αρχιτεκτονικής. Έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, ως ανεξάρτητος αρχιτέκτονας-μελετητής σε εφαρμογές ηλιακής ενέργειας σε κτίρια, ενώ διετέλεσε σύμβουλος σε διεθνείς οργανισμούς, όπως World Bank, EC, UNESCO, UNICEF και ITDG, καθώς και σε μεγάλες εταιρείες, όπως Shell Trading και Dow Corning, με αντικείμενο θέματα αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας και ΑΠΕ, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ηλιακής Ενέργειας (ΕΛΕΤΗΛΕΝ).

Ασχολήθηκε ενεργά με τις εφαρμογές των ΑΠΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδιαίτερα στις Ινδίες, την Αφρική και την Άπω Ανατολή. Έχει διδάξει ως επισκέπτης – καθηγητής πάνω σε θέματα ενεργειακών εφαρμογών σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας και έχει εκπονήσει μελέτες ενεργειακού περιεχομένου για πολλές ελληνικές και διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς. 

Παράλληλα έχει αρθρογραφήσει πάνω σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και τεχνολογίας στους Financial Times, στην Καθημερινή και σε πολλές άλλες εφημερίδες και σε εξειδικευμένα περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και έχει εκδώσει βιβλία σχετικά με ενεργειακά θέματα. Τέλος, διευθύνει το αρχαιότερο ενεργειακό portal στην Ελλάδα (energia.gr) από το 2001.

Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής από πλευράς εξωτερικών εμπειρογνωμόνων είναι η Θεοδώρα Αντωνακάκη, διευθύντρια του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Iωάννης Βουγιουκλάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος διδακτορικού, με εργασιακή εμπειρία στο Ινστιτούτο για την Ενέργεια του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ολλανδία, ο Παντελής Κάπρος, καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας και Επιχειρησιακής Έρευνας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών. και πρώτος Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Ελλάδος.

Επίσης, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο Σταύρος Παπαθανασίου, Καθηγητής στον Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, με αντικείμενο ενασχόλησης στην περιοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διεσπαρμένης παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, των ηλεκτρικών δικτύων και της ηλεκτροκίνησης, ο Βασίλειος Τριαντάφυλλος, δικηγόρος, με μακρά επαγγελματική εξειδίκευση ως Ενεργειακός Εμπειρογνώμων, ο Νίκος Μάντζαρης, Χημικός Μηχανικός, εκπρόσωπος της GREEN TANK και ο Θεόδωρος Τσακίρης, Καθηγητής Γεωπολιτικής & Ενεργειακής Πολιτικής στη Σχολή Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Θυμίζουμε ότι η Διυπουργική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα είναι αρμόδια για: τη διαμόρφωση εθνικών προτεραιοτήτων, μεθοδολογίας και κατευθύνσεων για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, καθώς και για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), τη σύνταξη, παρουσίαση και εισήγηση του τελικού σχεδίου του ΕΣΕΚ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την παροχή συνδρομής προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις σχετικές συζητήσεις με τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ανάλυση και επικαιροποίηση των προς διερεύνηση σεναρίων ανάπτυξης του ενεργειακού συστήματος της χώρας, τον σχεδιασμό και την προώθηση προτάσεων ενεργειακών πολιτικών και δράσεων, καθώς και την εισήγηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις, την παροχή κατευθύνσεων προς τους θεσμικούς φορείς και το συντονισμό και τη διενέργεια διαβουλεύσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.