Την περασμένη Παρασκευή (10/9) το ΙΕΝΕ έλαβε μέρος στην Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ Σχετικά με το πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο των Σχολίων του ΙΕΝΕ

Γενικές Παρατηρήσεις

Το ΙΕΝΕ χαιρετίζει την πρωτοβουλία της ΡΑΕ να θέσει σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση το πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Το ΙΕΝΕ διαθέτει εμπειρία και γνώση σε θέματα λειτουργίας κόμβων εμπορίας φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, έχοντας εκπονήσει δύο σχετικές μελέτες (διαθέσιμες εδώ και εδώ) τα τελευταία χρόνια.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σταθμός για την σταδιακή ανάδειξη του Ελληνικού Σημείου Εμπορίας, γνωστού ως Hellenic Trading Point (HTP), που ήδη λειτουργεί ο ΔΕΣΦΑ, υπήρξε η δημιουργία του βάθρου εξισορρόπησης φορτίου, γνωστού ως balancing point, που εγκαινίασε ο ΔΕΣΦΑ την 1η Ιουλίου του 2018, ως μέρος των υποχρεώσεών του για την δημιουργία μιας πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ακολουθώντας κατά γράμμα τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Η συγκεκριμένη θετική εξέλιξη αποτυπώνεται και στο 2020 Gas Hub Benchmarking Study, που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακών Εμπόρων (EFET), όπου φαίνεται ξεκάθαρα το προβάδισμα της Ελλάδας και της Τουρκίας έναντι όλων των άλλων περιφερειακών ενεργειακών εμπορικών κόμβων. Ο βασικός λόγος για την Ελληνική πρωτοπορία βασίζεται στο γεγονός ότι το ΗΤΡ συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος εμπορικός κόμβος, όπως ευκολία πρόσβασης από πλευράς χρηστών, δυνατότητα διασυνοριακών συναλλαγών, ρευστότητα σε πρώτη ύλη (liquidity), απόλυτη διαφάνεια και αμεσότητα στις συναλλαγές.

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας εμπορίας φυσικού αερίου (gas trading platform) είναι ένας από τους στόχους του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας για το 2021, ενώ πρόσφατα παρουσιάστηκε το προτεινόμενο πλαίσιο και οι βασικές έννοιες της Νέας Πλατφόρμας Συναλλαγών, καθώς και οι βασικές αρχές που διέπουν τους νέους κανονισμούς για την Διαπραγμάτευση και την Εκκαθάριση των συναλλαγών που θα διενεργούνται στην Πλατφόρμα.

(για τη συνέχεια, βλ. στο iene.gr)

Διαβάστε ακόμα