Την αισιοδοξία της για την πορεία των πωλήσεών της το 2021 καταγράφει η διοίκηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας στην ετήσια οικονομική της έκθεση. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει αύξηση των πωλήσεών της σε ποσοστό άνω του 20% φέτος. «Ο συνολικός όγκος πωλήσεων της Εταιρείας αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά (άνω του 20%) το 2021 έναντι του 2020, ανακτώντας σημαντικό μέρος των απωλειών της περιόδου 2019-20, λόγω της σημαντικής βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του χαρτοφυλακίου προμηθειών της Εταιρείας

Σημαντική αύξηση όμως (που μπορεί να προσεγγίσει και το 10%) αναμένεται να παρουσιάσει και το σύνολο της εγχώριας αγορά φυσικού αερίου, κυρίως λόγω της σταδιακής οικονομικής ανάκαμψης από τις συνέπειες της πανδημίας, αλλά και της αυξημένης χρήσης του φυσικού αερίου για παραγωγή ηλεκτρισμού στο πλαίσιο της απανθρακοποίησης της οικονομίας».

Τα μεγέθη και το μέρισμα

Όπως αναφέρεται, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας τη χρονιά που πέρασε μειώθηκε κατά 47,8% και διαμορφώθηκε στα 396,5 εκατ. ευρώ από περίπου 760 εκατ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες υποχωρούν στα περίπου 37,5 από 67,9 εκατ. ευρώ. Πάντως η ΔΕΠΑ Εμπορίας διανέμει στους μετόχους της ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛΠΕ μέρισμα συνολικού ύψους 6,6 εκατ. ευρώ.

«Οι συνθήκες στη διεθνή αγορά φυσικού αερίου κατά το Α’ εξάμηνο του 2020 χαρακτηρίστηκαν, λόγω και της πανδημίας, από συνεχιζόμενη συμπίεση των τιμών στους διεθνείς κόμβους (hubs), απόρροια της υπερπροσφοράς ΥΦΑ που οδήγησε σε ανάλογη μείωση των τιμών ΥΦΑ, για ευκαιριακές αγορές (spot). Οι τιμές ανέκαμψαν μερικώς στα προ της πανδημίας επίπεδα εντός του Β’ εξαμήνου του 2020», αναφέρει γενικώς η διοίκηση και προσθέτει: «Οι συνθήκες αυτές συνέχισαν να ευνοούν την εισαγωγή ευκαιριακών φορτίων από μεγάλους καταναλωτές στην Ελλάδα, οι οποίοι εν γένει καλύπτουν μεγάλο μέρος των αναγκών τους από τη ΔΕΠΑ, βάσει των μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας αερίου που διαθέτει η Εταιρεία, οι τιμές των οποίων ωστόσο σημείωσαν επίσης εντός του 2020 αξιοσημείωτη μείωση».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εταιρεία, ο όγκος πωλήσεων φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ για το 2020 ανήλθε σε 25,5 TWh (χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πωλήσεις στο ΔΕΣΦΑ για αέριο εξισορρόπησης και οι συναλλαγές swap), μειωμένος κατά 6,7% σε σχέση με αυτόν του 2019, κυρίως λόγω της επίδρασης των ανωτέρω εξελίξεων.

Μάλιστα κατά το 2020 υπήρξε περαιτέρω μείωση του μεριδίου της ΔΕΠΑ στο σύνολο των εισαγόμενων στη χώρα ποσοτήτων φυσικού αερίου και κατ’ επέκταση στη χονδρική αγορά αερίου, λόγω της σημαντικής αύξησης των εισαγωγών ποσοτήτων ευκαιριακού ΥΦΑ από αυτοτροφοδοτούμενους καταναλωτές / προμηθευτές.

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")