Πριν λίγες ημέρες οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης της Κροατίας, της Κύπρου, της Λιθουανίας και της Σλοβενίας, ανοίγοντας το δρόμο για την εκταμίευση πόρων για τα έργα που προβλέπονται στα σχέδια. Μέρος των σχεδίων περιλαμβάνει δράσεις για την «πράσινη» μετάβαση. Υπενθυμίζεται πως κάθε μία από τις  χώρες της Ε.Ε. θα λάβει επιχορηγήσεις από την Ε.Ε. και, εάν το επιθυμεί, δάνεια για τη χρηματοδότηση τέτοιων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ενεργειακή μετάβαση των κρατών μελών με πολλά κράτη να έχουν δημοσιεύσει ήδη τα σχέδια τους. Τα σχέδια αυτά φωτίζουν πτυχές των δράσεων τους για την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ανάμεσα τους η Βουλγαρία, η οποία υπολογίζει το κόστος μετάβασης σε περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ, με έμφαση στη γεωθερμία, στο υδρογόνο και στα φωτοβολταϊκά στέγης για τα νοικοκυριά. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης, περίπου 448 εκατομμύρια ευρώ, θα διατεθεί για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με δυνατότητα αποθήκευσης 1,7GW. Άλλα 35 εκατομμύρια θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που θα παράγουν πράσινο υδρογόνο.  Έως το 2026, η Βουλγαρία θα πρέπει να παράγει 7.800 τόνους πράσινου υδρογόνου.

Να σημειωθεί πως η σημασία του υδρογόνου στην προσπάθεια της Ευρώπης να πετύχει μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 επισημάνθηκε στο πακέτο «Fit for 55» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο της Βουλγαρίας, υπάρχει μια πολύ σημαντική αύξηση στα χρήματα που προορίζονται για ηλιακά φωτοβολταϊκά στα σπίτια. Από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 60.000 νοικοκυριά. Η πιο συναρπαστική εξέλιξη είναι η  επένδυση στη γεωθερμική ενέργεια. Η γεωθερμία δεν ενδιέφερε τις προηγούμενες κυβερνήσεις της χώρας. Η πρόταση αφορά την  διερεύνηση της βιωσιμότητας ενός σταθμού παραγωγής ενέργειας στη Βόρεια Βουλγαρία. Τρία χωριά στο Βορρά έχουν αναγνωριστεί ως πιθανοί υποψήφιοι, δύο γύρω από την πόλη της Μοντάνα, ένα κοντά στη Βράτσα.

Την ίδια ώρα, η Πολωνία θα πρέπει να αυξήσει τον στόχο της για το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα σε 71% έως το 2030, υποστηρίζει έκθεση του ιδρύματος Instrat. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα ανέλθει στο 68% έως το 2030. Ο υφιστάμενος στόχος της Πολωνίας, που περιγράφεται στην ενεργειακή στρατηγική της για το 2040, υπολείπεται κατά πολύ αυτού του αριθμού, αναφέρει η έκθεση. Η έκθεση προτείνει ένα μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 71% το οποίο είναι εφικτό για την Πολωνία, μέσω της ανάπτυξης χερσαίων αιολικών ισχύος 44GW και υπεράκτιων αιολικών ισχύος 31GW. Έτσι η Πολωνία θα μπορούσε να επιτύχει μείωση κατά 65% των εκπομπών CO2 στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030. Η έκθεση καλεί την πολωνική κυβέρνηση να ξεμπλοκάρει την ανάπτυξη νέων χερσαίων αιολικών πάρκων, να επιταχύνει την κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων και να δημιουργήσει ένα σύστημα κινήτρων για την ανάπτυξη αποθήκευσης ενέργειας.