Η παραγωγή πετρελαίου στη Νορνηγία ήταν τον Ιούνιο 3,6% χαμηλότερη από τις προβλέψεις του Norwegian Petroleum Directorate (NPD) και 0,4% υψηλότερη από την πρόβλεψη μέχρι στιγμής φέτος.

Σύμφωνα με την NPD, οι κύριοι λόγοι που η παραγωγή τον Ιούνιο ήταν κάτω από τις προβλέψεις είναι κάποια τεχνικά προβλήματα και οι εργασίες συντήρησης σε ορισμένους τομείς.

Η παραγωγή φυσικού αερίου της Νορβηγία επίσης ήταν χαμηλότερη των εκτιμήσεων τον προηγούμενο μήνα.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου αυξήθηκε στα 1,674 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως τον Ιούνιο από τα 1,654 εκατ. βαρέλια τον Μάιο, έναντι εκτιμήσεων για 1,736 εκατ. βαρέλια.

Η παραγωγή φυσικού αερίου τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στα 7,9 δισ. κυβικά μέτρα, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της NPD για 8,55 δισ. κυβικά μέτρα.