Μνημόνιο συνεργασίας σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο υπέγραψαν  ο Δήμος Τρικκαίων  και το Πανεπιστήμιο Πατρών, με στόχο την ένταξη της  πόλης του θεσσαλικού κάμπου στα 100 κλιματικά ουδέτερα αστικά κέντρα της Ευρώπης. Στο ...κάδρο, μεταξύ άλλων έχουν μπει και οι τεχνολογίες υδρογόνου. Οι όροι της συμφωνίας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν συνεργασία της ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου InnoEnergy του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος αλλά και άλλων εργαστηρίων του εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με στόχο την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά και την υποβολή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων σε Τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

 

Μάλιστα, όπως αναφέρει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» ο αναπληρωτής καθηγητής των Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών Δρ. Σοφοκλής Μακρίδης, στις καινοτόμες δράσεις τεχνολογιών υδρογόνου που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη θεσσαλική πόλη, περιλαμβάνεται η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με υδρογόνο που θα τροφοδοτείται από ηλιακά πάνελ μικρής ισχύος, σε έκταση που θα υποδείξει η δημοτική αρχή. Αυτό ωστόσο, όπως αναφέρει ο ίδιος, προϋποθέτει έγκρισης πρότασης σε ευρωπαϊκή πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης ή και δανειοδότησης από το Πράσινο Ταμείο μέσω υποβολής businessplan.

Ακόμη, σύμφωνα με τον κ. Μακρίδη, στο κάδρο της συνεργασίας θα μπουν διάφορα projects που μπορεί να αφορούν ένα σύστημα φόρτισης  ηλεκτρικών οχημάτων, την αγορά ποδηλάτων υδρογόνου, ένα έργο  θερμικής αποσύνθεσης των αποβλήτων πρασίνου προς παραγωγή βιοαερίου και υδρογόνου, ένα έργο  ηλεκτροδότησης και θέρμανσης της κύριας κτηριακής εγκατάστασης του Δημαρχείου της πόλης με χρήση συστήματος κυψελών καυσίμου υδρογόνου, την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος υδρογόνου για φωτισμό σε αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου κλπ.

Επίσης, στις ιδέες για καινοτόμες δράσεις μπορεί να περιληφθεί η εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος υδρογόνου για τη φόρτιση ηλεκτρικού λεωφορείου 18 θέσεων (1 θέση για ΑΜΕΑ) ισχύος 35kWγια τη μεταφορά μαθητών από και προς τις σχολικές εγκαταστάσεις. «Ακόμη θα μπορούσε να τοποθετηθεί γεννήτρια στον πυθμένα του ποταμού που διασχίζει την πόλη και να αξιοποιείται η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς για ηλεκτρόλυση νερού προς παραγωγή υδρογόνου και οξυγόνου υψηλής καθαρότητας», σημειώνει ο κ. Μακρίδης.

Παράλληλα, στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η ίδρυση ενός γραφείου πρακτικής για φοιτητές και ερευνητικά προγράμματα για Πράσινη Ανάπτυξη, εκπαιδευτικό εργαστήριο τεχνολογιών υδρογόνου για μαθητές και γραφείο ακαδημαϊκής εξέλιξης φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στα Τρίκαλα ή προτίθενται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε δράση.

Πάντως, στα Τρίκαλα ήταν πάντα πρωτοπόροι στην καινοτομία. Ήταν το πρώτο αστικό κέντρο της χώρας με ασύρματο δίκτυο, εκεί δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά τα λεωφορεία χωρίς οδηγό. Σήμερα στη θεσσαλική πόλη λειτουργεί εφαρμογή Smart Parking, που υποδεικνύει τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης ενώ έχουν τοποθετηθεί αισθητήρες στις θέσεις ΑμεΑ ώστε με Bluetooth να ενημερώνεται η δημοτική αστυνομία αν κάποιος παρκάρει παράνομα. Από τις πρώτες ημέρες της πανδημίας εφάρμοσε προγράμματα τηλε-φροντίδας και τηλε-πρόνοιας, με τεχνολογία και εξοπλισμό ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενα προγράμματα τηλεϊατρικής που είχε εφαρμόσει ο δήμος.