Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ετοιμάζει Σχέδιο για πιο Φιλόδοξους Στόχους στις ΑΠΕ – Ο Ρόλος της Γεωθερμίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ετοιμάζει Σχέδιο για πιο Φιλόδοξους Στόχους στις ΑΠΕ – Ο Ρόλος της Γεωθερμίας
Του Δημήτρη Αβαρλή
Τρι, 29 Ιουνίου 2021 - 08:11

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται τον Ιούλιο να υποβάλει πρόταση για αναθεώρηση των στόχων που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη φιλοδοξία να μειωθούν οι εκπομπές των ρύπων έως 55% μέχρι το 2030. Να σημειωθεί πως το Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο ενέκρινε το κλιματικό νόμο που πρότεινε το συμβούλιο που περιλαμβάνει το στόχο για μείωση των ρύπων κατά 55% και στη συνέχεια η Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλει σειρά προτάσεων στις 14 Ιουλίου για την επίτευξη των στόχων για τις ΑΠΕ. Από την άλλη πλευρά, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

 

στη θέρμανση και την ψύξη θα είναι απαραίτητη εάν η Ευρώπη θέλει να επιτύχει τους κλιματικούς της στόχους, καθώς τα κτίρια καταναλώνουν το 40% της ενέργειας της Ένωσης και είναι υπεύθυνα για το 36% των εκπομπών τους. Ωστόσο, παραμένουν τα οικονομικά εμπόδια που αντιμετωπίζει η γεωθερμική βιομηχανία. Στα οικονομικά εμπόδια συγκαταλέγεται το υψηλό αρχικό κόστος για την εξερεύνηση και τη γεώτρηση.

Σε συνέντευξη του στην ιταλική ιστοσελίδα Greenreport ο εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γεωθερμικής Ενέργειας Philippe Dumas(φωτό), με αφορμή την έκθεση του οργανισμού που δείχνει πως η πανδημία επιβράδυνε την ανάπτυξη της γεωθερμίας, τονίζει πως  το ανεπαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο είναι το βασικό πρόβλημα. Η γεωθερμία εξακολουθεί να χρειάζεται υποστήριξη εξηγεί ο Philippe Dumas επισημαίνοντας τους οικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με τη χαρτογράφηση και τις γεωτρήσεις, ενώ χαρακτηρίζει τα βαθιά γεωθερμικά έργα ιδιαίτερα δαπανηρά. «Μετά την Τουρκία, η Ιταλία συνεχίζει να είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός γεωθερμικής ηλεκτρικής ενέργειας, με 916 MWe εγκατεστημένης ισχύος που αντιστοιχεί σε 6 TWh παραγόμενης γεωθερμικής ηλεκτρικής ενέργειας», σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γεωθερμικής Ενέργειας.

Να σημειωθεί πως η γειτονική Ιταλία η οποία κατατάσσεται στην πέμπτη θέση ως προς τον αριθμό των έργων θέρμανσης και ψύξης με γεωθερμία στην Ευρώπη, με περίπου 25 έργα που είναι ήδη σε λειτουργία και 16 που έχουν προγραμματιστεί. Ωστόσο, την ίδια ώρα εμφανίζονται και άλλες αγορές όπως η Πολωνία που σχεδιάζουν μεγάλο αριθμό έργων που θα μπορούσαν να προσπεράσουν την Ιταλία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε γενικές γραμμές, σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι δυνατόν να παρατηρηθεί μια τάση για μεγαλύτερη χρήση των υποδομών θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές οι οποίες θα καθοδηγούνται από τις τοπικές αρχές. Όπως διαπιστώνει ο εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γεωθερμικής Ενέργειας  θα ήταν επιθυμητό να επενδυθούν περισσότερα σε αυτόν τον καθαρό και ανανεώσιμο πόρο. Επιπλέον, η γεωθερμική ενέργεια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε άλλες βιομηχανικές χρήσεις ή στον αγροδιατροφικό τομέα, με την Ιταλία να αντιπροσωπεύει ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Ήδη από το 2009 λειτουργεί μια κοινότητα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Ccer) στην Τοσκάνη.