Αλλαγές στα τιμολόγια της ΔΕΗ θα πρέπει να αναμένουν οι καταναλωτές καθώς από την Πέμπτη 5 Αυγούστου Καταργείται η ρήτρα διοξειδίου του άνθρακος (CO2) και ενεργοποιείται ρήτρα χονδρεμπορικής τιμής που θα φέρει επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. H ΔΕΗ για να αντισταθμίσει αυτές τις χρεώσεις απεφάσισε να καθιερώσει έκπτωση 30% με εφαρμογή από τις 5 Αυγούστου με υπόδειξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Σύμφωνα με τα «σενάρια» για την εξέλιξη των τιμών που εξέτασε η ΔΕΗ, η ρήτρα χονδρεμπορικής τιμής σε συνδυασμό με την έκπτωση 30% οδηγεί σε όφελος ή μικρότερη επιβάρυνση για τους καταναλωτές, από εκείνη που θα είχαν αν παρέμενε η υφιστάμενη ρήτρα διοξειδίου του άνθρακος στα τιμολόγια.

Η «ρήτρα αναπροσαρμογής χρεώσεως προμήθειας» που επιβάλλεται από τις 5 Αυγούστου θα συνδέει τα βασικά τιμολόγια της ΔΕΗ με την εξέλιξη των τιμών στην προημερήσια  αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας του εκάστοτε προηγούμενου μήνα. Η ρήτρα αυτή θα αντικαταστήσει τον αντίστοιχο μηχανισμό που ισχύει σήμερα με βάση την διακύμανση των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακος (ρήτρα CO2) και καταργείται επίσης από τις 5 Αυγούστου.

Η έκπτωσις 30% που απεφασίσθη αφορά τα ανταγωνιστικά τιμολόγια (όχι τις χρεώσεις δικτύων, ΥΚΩ κ.λπ), τα οποία σήμερα είναι 0,11058 ευρώ ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 2.000 κιλοβατώρες το τετράμηνο και 0,11936 ευρώ για ψυλότερες καταναλώσεις. Παραμένει επίσης η έκπτωσις συνέπειας 5%.

Σύμφωνα με τα «σενάρια» που εξήτασαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ: Για οικιακό πελάτη: Αν η τιμή χονδρεμπορικής εκυμαίνετο εφέτος γύρω στα 65 Euro/MWh (σημειώνεται ότι η μέση τιμή χονδρεμπορικής του 2021 έως τον Ιούνιο είναι 57,8 Euro/MWh), η επιβάρυνσις για τον πελάτη (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη νέα ρήτρα και την έκπτωση 30% στο ανταγωνιστικό σκέλος) θα ήταν μικρότερη από την μέση επίδραση της ρήτρας CO2 έως τώρα το 2021 (συγκεκριμένα περίπου 3 Euro/MWh σε σχέση με 3,5 Euro μεσοσταθμική επίδρασις της ρήτρας CO2 από τον Ιανουάριο 2021 έως τον Ιούνιο 2021).