Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Την επέκτασή της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ανακοίνωσε χθες η κατασκευαστική Intrakat με την απορρόφηση της Γαία Άνεμος Α.Ε., η οποία διατηρεί συμμετοχές σε εταιρείες που έχουν λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 823,55 MW και από φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 208 MW

Σύμφωνα με όσα είπε χθες στους αναλυτές ο διευθύνων σύμβουλος της Intrakat Πέτρος Σουρέτης, οι επενδύσεις που θα γίνουν στις ΑΠΕ για την αξιοποίηση των προαναφερόμενων αδειών είναι της τάξεως του 1 δισ. ευρώ στην οκταετία, ενώ για την πρώτη τριετία είναι ύψους 300 εκατ. ευρώ. Θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια και στρατηγικές συνεργασίες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις της εταιρείας με τις τράπεζες.

Η Γαία Άνεμος δραστηριοποιείται επίσης ως υπεργολάβος ή και σύμβουλος στην κατασκευή, ανάπτυξη και διαχείριση λειτουργίας άλλων σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχοντας στελέχη με σημαντική τεχνογνωσία.

Όπως σημειώνεται από τη διοίκηση της Intrakat «με τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Γαία Άνεμος επιδιώκεται η δυναμική επέκταση της εταιρείας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σκοπός της συγχώνευσης είναι η εκμετάλλευση του χαρτοφυλακίου αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ της απορροφούμενης εταιρείας συνολικής ισχύος 1,1 GW, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, την κατασκευαστική εμπειρία και την οργανωτική δομή της Intrakat να αναπτυχθεί ένα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ διευρύνοντας το πεδίο ανάπτυξής της και προσφέροντας στους μετόχους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μελλοντικές υπεραξίες που θα δημιουργηθούν».

Επιπρόσθετα, μέσω της προτεινόμενης συγχώνευσης, επιδιώκεται η μετάβαση της Intrakat σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο θα μεγιστοποιεί την αξία των μετόχων μέσα από την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και του EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων), τη δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών, τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την επίτευξη στρατηγικών συνεργειών.

Ως ημερομηνία σύνταξης λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30ή Απριλίου 2021, βάσει της οποίας θα διενεργηθεί η αποτίμηση των μετασχηματιζόμενων εταιρειών από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία PFK Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές.

Σχέση ανταλλαγής μετοχών

Ως σχέση ανταλλαγής των μετοχών (πριν από τη συγχώνευση) προτείνεται 2.417 νέες κοινές μετοχές της Intrakat για κάθε μία κοινή μετοχή της απορροφώμενης εταιρείας, ενώ οι μέτοχοι της Intrakat θα διατηρήσουν τον αριθμό των κοινών μετοχών που κατέχουν. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών καταλήγει σε συμμετοχή σε ποσοστό 69,80% ή 33.524.871 μετοχές από τους υφιστάμενους μετόχους της Intrakat και κατά 30,20% ή 14.502.000 μετοχές από τους μετόχους της Γαία Άνεμος στο μετοχικό κεφάλαιο της Intrakat μετά τη συγχώνευση. Το σύνολο των μετοχών θα ανέρχεται σε 48.026.871. Η σχέση ανταλλαγής μετοχών τελεί υπό την αίρεση της επιβεβαίωσης του δίκαιου και ευλόγου της από τους ορκωτούς ελεγκτές και η πρόθεση είναι η συγχώνευση να ολοκληρωθεί εντός τριμήνου.

Η Γαία Άνεμος έχει ιδρυθεί το 2011 ως εταιρεία συμμετοχών. Στο διοικητικό της συμβούλιο συμμετέχει ο κ. Σουρέτης και μέτοχος της κατασκευαστικής με ποσοστό 8,28%. Σύμφωνα με πληροφορίες μικρή συμμετοχή έχει και στο μετοχικό κεφάλαιο της Γαία Άνεμος. Οι υπόλοιποι μέτοχοι και μέλη του Δ.Σ. της Γαία Άνεμος είναι ο Λουκάς Λαζαράκης (κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου) με μεγάλη εμπειρία στις ΑΠΕ, ο Δημήτρης Θεοδωρίδης και ο Δημοσθένης Στασινόπουλος.

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")