Δίμηνη παράταση στο δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιχορήγηση αντικατάστασης  συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Αφορά μόνο τις αιτήσεις σύνδεσης που έχουν καταχωρηθεί στα πληροφοριακά συστήματα της ΕΔΑ Αττικής από τις 10 Μαρτίου έως και τις 30 Απριλίου 2021, και δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης έως και τις 31.05.21

Ειδικότερα, για τα νέα αιτήματα, οι αντίστοιχες συμβάσεις σύνδεσης μαζί με τα δικαιολογητικά  θα πρέπει να προσκομιστούν  έως και την Παρασκευή 2 Ιουλίου (από 31 Μαΐου που ίσχυε), προκειμένου να κατοχυρώσουν την ένταξη τους στο πρόγραμμα. Η παράταση δόθηκε προκειμένου να μην χαθούν πολύτιμοι πόροι του ΕΣΠΑ από τον προϋπολογισμό του 2ου κύκλου της δράσης των 4,7 εκατ. ευρώ, καθώς η απορρόφηση ήταν  περιορισμένη.

Το πρόγραμμα αφορά νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα στην Αττική που βιώνουν την ενεργειακή φτώχεια, προκειμένου να αντικαταστήσουν τους καυστήρες πετρελαίου με φυσικό αέριο, λαμβάνοντας επιδότηση από 65% έως και 100%. Ειδικότερα, με ατομικό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 20.000 ευρώ και οικογενειακό  έως 30.000 ευρώ θα επιδοτούνται με 65% ενώ οι δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) με 100%. Προϋπόθεση για να συμμετέχει ένα φυσικό πρόσωπο είναι να έχει δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και δεν υπάρχει σύμβαση σύνδεσης με την Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής έως τα τέλη Οκτωβρίου 2020.

Μία κατοικία κρίνεται επιλέξιμη στη δράση εφόσον: 

- Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.

- Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από τον αιτούντα, τυχόν συγκύριο / (συν)επικαρπωτή ή τρίτο με δωρεάν παραχώρηση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί. Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες που εκμισθώνονται.

- Βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής, σε σημεία με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση φυσικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 25%.

- Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική άδεια ή έχουν τακτοποιηθεί τυχόν αυθαιρεσίες. 

- Διαθέτει εν λειτουργία σύστημα θέρμανσης πετρελαίου (αυτόνομο ή κεντρικό) και   η αντικατάστασή του δεν έχει ενταχθεί και δεν έχει υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 Για να είναι επιλέξιμη η αλλαγή κεντρικού συστήματος θέρμανσης σε πολυκατοικία πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών με χρήση κατοικίας να είναι επιλέξιμες και η αίτηση να υποβάλλεται από αιτούντες που εμπίπτουν σε μία εκ των δύο κατηγοριών ωφελούμενων.

Το σχήμα επιδότησης είναι κλιμακωτό και το επιδοτούμενο ποσό (με πλαφόν τις 3.000 ευρώ) εξαρτάται από την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ του λέβητα εγκατάστασης. Καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου.

Για να δοθεί η επιδότηση στους δικαιούχους πρέπει η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και τρεις   μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή και   η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών Β’ φάσης προς την ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιηθεί έως και 20 ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση οι   καταληκτικές ημερομηνίες δε μπορεί να  είναι μεταγενέστερες της 30ης Νοεμβρίου 2021. 

Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών με την αντικατάσταση του πετρελαίου θέρμανσης με φυσικό αέριο.