Εντυπωσιακή Αύξηση της Συμμετοχής των ΑΠΕ στην Παραγωγή Ενέργειας

Εντυπωσιακή Αύξηση της Συμμετοχής των ΑΠΕ στην Παραγωγή Ενέργειας
του Κ. Ν. Σταμπολή
Παρ, 14 Μαΐου 2021 - 18:49

Νέο ρεκόρ καθαρής ενέργειας κατέγραψε η χώρα μας την Κυριακή 9 Μαΐου, με τις ΑΠΕ να καλύπτουν σχεδόν το 63% της συνολικής ζήτησης (65,9 GWh/104,1 GWh). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, από την ενέργεια που καταναλώθηκε εκείνη την ημέρα, ο άνεμος «πρωταγωνίστησε» με 43%, η ηλιακή ενέργεια συνεισέφερε 17% και οι λοιπές ΑΠΕ (υδροηλεκτρικά, βιoαέριο-βιομάζα, ΣΗΘΥΑ) το υπολειπόμενο 3%

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία η νέα ιστορική επίδοση της χώρας κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ της 14ης Σεπτεμβρίου 2020 κατά 12 μονάδες. Να σημειώσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα (3-9 Μαΐου), σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, το μίγμα καυσίμου της χώρας διαμορφώθηκε κυρίως από φυσικό αέριο (39%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (38%), καθαρές εισαγωγές (10%), λιγνίτη (7%) και μεγάλα υδροηλεκτρικά (6%).

Σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα (26/4-2/5), παρατηρήθηκε αύξηση στα μερίδια των ΑΠΕ (ήταν στο 33%) και των καθαρών εισαγωγών (ήταν στο 2%), καταγράφηκε πτώση στο μερίδιο του φυσικού αερίου (ήταν στο 52%), ενώ τα μερίδια των μεγάλων υδροηλεκτρικών και του λιγνίτη παρέμειναν αμετάβλητα.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και ΑΠΕ ανήλθε σε 302,219 MWh και 298,659 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα (26/4 – 2/5), ενώ η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη έφτασε τις 51,258 MWh. Το πιο κάτω διάγραμμα απεικονίζει την εβδομαδιαία μέση διακύμανση του μίγματος καυσίμου στην Ελλάδα ανά ώρα.

Οι συνολικές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα που κάλυψε το 10% της κατανάλωσης, ανήλθαν σε 174,930 MWh, με την μεγαλύτερη ημερήσια ποσότητα εισαγωγών να επιτυγχάνεται την περασμένη Τετάρτη (5/5), διαμορφούμενη στις 34,127 MWh. Αντίστοιχα, οι συνολικές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας την προηγούμενη εβδομάδα ανήλθαν σε 93,267 MWh, εκ των οποίων 18,188 MWh, που αποτελούν την μεγαλύτερη ημερήσια ποσότητα σε εβδομαδιαία βάση, εξήχθησαν την περασμένη Δευτέρα (3/5). 

Επίσης, σύμφωνα με την ανάλυση του ΙΕΝΕ, η αυξημένη παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ και οι αυξημένες εισαγωγικές ροές ενέργειας στο ελληνικό σύστημα άσκησαν πτωτικές πιέσεις στις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διατηρήθηκε κάτω από τις 0.8 TWh (785 GWh), με το ωριαίο φορτίο να μειώνεται μόλις 5 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 878 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (93 GWh). 

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 43 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 38%. Η εβδομαδιαία παραγωγή προσέγγισε τις 299 GWh, σημειώνοντας άνοδο 15% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 6% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 51 GWh (+1% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 302 GWh, καλύπτοντας το 39% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή, με 51 GWh (χαμηλό 28 εβδομάδων), κάλυψε το 7% της ζήτησης ηλεκτρισμού.

 

 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί η ολοένα αυξανόμενη σημασία του φυσικού αερίου στη παραγωγή και η καθοριστική συμμετοχή του στο ενεργειακό μίγμα. Εδώ και αρκετό καιρό έχει αντικαταστήσει μεγάλο τμήμα της λιγνιτικής παραγωγής ενώ ακόμα και σήμερα υπάρχει η τεχνική δυνατότητα για πλήρη υποκατάσταση του εάν χρειαστεί. Αλλά ίσως το πλέον σημαντικό σε όλη αυτή την υπόθεση του ενεργειακού μίγματος είναι η καίρια συμβολή του φυσικού αερίου για την κάλυψη φορτίων βάσης στην ηλεκτροπαραγωγή, όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο ανωτέρω διάγραμμα ( Μίγμα Καυσίμου ανα Ώρα) Γιατί χωρίς την σταθερότητα που παρέχει πλέον το φ.αέριο στην παραγωγή ηλεκτρισμού θα ήτοι αδύνατη η μεγάλη συμμετοχή των ΑΠΕ.

Καθώς δε θα αυξάνεται η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο τόσο περισσότερο απαραίτητο θα γίνεται το φυσικό αέριο για κάλυψη base loads και άρα θα αυξάνονται οι εισαγωγές αερίου .Ας μην ξεχνούν λοιπόν οι πολιτικοί μας αυτή την βασική παράμετρο,που σήμερα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την πλέον «πράσινη» απόχρωση, ξεχνώντας τα βασικά. Ότι δηλαδή το φυσικό αέριο θα είναι μαζί μας για αρκετά χρόνια ακόμα και άρα η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να υποστηρίξει τις έρευνες και να προσπαθήσει να το παράγει από τα εγχώρια κοιτάσματα που διαθέτει. Δόξα τον Θεό υπάρχει ενδιαφέρον και σοβαρές εταιρείες έχουν αναλάβει συγκεκριμένες παραχωρήσεις και έχουν δεσμευθεί με πολυετείς συμφωνίες να παράξουν αέριο μόλις,μέσω γεωτρήσεων, επιβεβαιώσουν την ύπαρξη του στα θαλάσσια τεμάχια που επικεντρώνουν τις έρευνες τους. Ας μην τις διώξουμε!