«Η ζήτηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει αυξηθεί κατά το εντυπωσιακό ποσοστό 8% από το 2019 έως το 2020, δηλαδή κατά τη διάρκεια ενός έτους όπου η κατανάλωση ενέργειας και η παραγωγή της βιομηχανίας μειώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης», λέει ο Tom Lindberg, διευθύνων σύμβουλος της ECOHZ, σχολιάζοντας νέα στατιστικά στοιχεία της Association of Issuing Bodies (AIB).

 Παρά τις ανησυχητικές προβλέψεις, η ζήτηση της αγοράς για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνέχισε να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό κατά τη διάρκεια του 2020. Ο αντίκτυπος της χαμηλότερης βιομηχανικής δραστηριότητας ως αποτέλεσμα της πανδημίας του Covid-19 ήταν περιορισμένος και η ευρωπαϊκή δίψα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φαίνεται πλέον ασταμάτητη. Αυτό αντικατοπτρίζεται άμεσα και στα ετήσια στοιχεία της αγοράς των Εγγυήσεων Προέλευσης (GO), που παράγονται από την AIB.

Η συνολική τάση στην αγορά GO είναι μια ισχυρή και αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά, σε συνδυασμό με μια κάπως σταθερή κατάσταση εφοδιασμού. Η ζήτηση της αγοράς αυξήθηκε κατά το εντυπωσιακό 8% από το 2019 έως το 2020 όπως προαναφέρθηκε και μέλιστα εν μέσω περιορισμών λόγω πανδημίας.  Η ετήσια αύξηση (CAGR) από το 2008 έως το 2020 είναι σταθερή 17%.