ΡΑΕ: Υπέβαλε στη Βουλή την Έκθεση Πεπραγμένων για το 2020 - Ξεχωρίζουν το Target Model και τα Νέα Εργαλεία για τους Καταναλωτές και Επενδυτές

ΡΑΕ: Υπέβαλε στη Βουλή την Έκθεση Πεπραγμένων για το 2020 - Ξεχωρίζουν το Target Model και τα Νέα Εργαλεία για τους Καταναλωτές και Επενδυτές
energia.gr
Τρι, 20 Απριλίου 2021 - 16:15

Η ΡΑΕ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η Έκθεση Πεπραγμένων της Αρχής για το 2020 υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η Έκθεση Πεπραγμένων αποτελεί ένα πραγματικό θησαυρό πληροφοριών για την εξέλιξη της ελληνικής ενεργειακής αγοράς το 2020, αλλά και μια αναλυτική καταγραφή της πληθώρας δράσεων, αποφάσεων, διαβουλεύσεων και παρεμβάσεων της Αρχής που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2020 με γνώμονα πάντα την αποτελεσματική εκπλήρωση του θεσμικού της ρόλου

Εκτός από λεπτομερή στατιστικά στοιχεία για τις επιμέρους αγορές, στην Έκθεση Πεπραγμένων 2020 θα βρείτε και σειρά υποστηρικτικών πληροφοριών για το ιστορικό εν εξελίξει έργων και ρυθμιστικών πρωτοβουλιών, πληροφορίες οι οποίες είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες ώστε να έχει ο αναγνώστης μια πλήρη εικόνα για κάθε τομέα της αγοράς.

Παράλληλα, στην Έκθεση μπορείτε να βρείτε αναφορές σε συγκεκριμένες Αποφάσεις της Αρχής που εκδόθηκαν σε σχέση με κρίσιμες εξελίξεις της ενεργειακής αγοράς, συνοδευόμενες, κατά περίπτωση, από σύντομο ιστορικό και τεκμηρίωση των δεδομένων που οδήγησαν στη λήψη της εκάστοτε Απόφασης.

Επιπρόσθετα, στην αρχή του κειμένου της Έκθεσης Πεπραγμένων, το Μήνυμα του Προέδρου καθώς και η Επιτελική Σύνοψη αποτελούν ιδιαιτέρως χρήσιμα στοιχεία για την αποκόμιση μιας συνοπτικής εικόνας για την εξέλιξη της ελληνικής ενεργειακής αγοράς το 2020 και τη θέση της ΡΑΕ σε αυτή.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του, ο Πρόεδρος της Αρχής, Επικ. Καθηγητής Αθανάσιος Δαγούμας, το έτος 2020 αποτελεί ένα έτος ορόσημο για την ιστορία της ΡΑΕ, καθώς μια ιστορική μεταρρύθμιση έλαβε χώρα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αρχής γενομένης της 1ης Νοεμβρίου 2020, με την έναρξη εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Στόχου «Target Model» στην Ελλάδα. Ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας υπήρξε καταλυτικός καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μετάβασης από το μοντέλο που ίσχυε στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από το έτος 2005 στο Μοντέλο Στόχο, καθότι ήδη από τον Δεκέμβριο του 2011 είχε εκδώσει και αποστείλει στο Υπουργείο Ενέργειας «Οδικό Χάρτη και Σχέδιο Δράσης για την αναδιάρθρωση της εγχώριας χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το Μοντέλο Στόχο».

Επίσης, η Αρχή προσέφερε στο κοινό νέα εργαλεία, και συγκεκριμένα τον Γεωπληροφοριακό Χάρτη με τα γεωχωρικά δεδομένα των ΑΠΕ, το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών όπου οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν το ανταγωνιστικό σκέλος των προσφερόμενων τιμολογίων, καθώς και το Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που διευκολύνει σημαντικά τους αιτούντες με τις διαδικασίες της αίτησης τους.

Εξάλλου, από την Ολομέλεια της ΡΑΕ εκδόθηκαν το 2020:

• 1575 Αποφάσεις, εκ των οποίων
- 231 Ρυθμιστικές (169 για Ηλεκτρική Ενέργεια & για 62 Φυσικό Αέριο)
- 775 Αδειοδοτικές
• 16 Γνωμοδοτήσεις

➢ Από τον Πρόεδρο της Αρχής εκδόθηκαν
• 1297 Βεβαιώσεις Παραγωγού ΑΠΕ

➢ Η Αρχή διεκπεραίωσε 19.704 εισερχόμενες και 5.251 εξερχόμενες επιστολές

➢ Η Νομική Υπηρεσία, με την υποστήριξη των τεχνικών διευθύνσεων, παρέστη σε 93 δικαστήρια.

➢ Η Αρχή πραγατοποίησε 92 δημόσιες διαβουλεύσεις επί ρυθμιστικών θεμάτων 

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Πεπραγμένων εδώ.