Η τροφοδοσία περιοχών της χώρας που δεν έχουν δίκτυο μεταφοράς για υγροποιημένο φυσικό αέριο(LNG) και συμπιεσμένο φυσικό αέριο  (CNG), πρόκειται να επιβαρύνει τους καταναλωτές φυσικού αερίου με χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφελείας τις γνωστές ΥΚΩ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προετοιμάζει ένα πλαίσιο επιδότησης για την κάλυψη του έξτρα κόστους μεταφοράς του σε σχέση με το αέριο 

που παρέχεται στους καταναλωτές μέσω του δικτύου. Με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου η ΡΑΕ έχει καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο θα προταθεί στο ΥΠΕΝ. Το μοντέλο αυτό προβλέπει τη θεσμοθέτηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας, αντίστοιχων με αυτές που πληρώνουν οι καταναλωτές ρεύματος για το έξτρα κόστος στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, έτσι ώστε να επιμερίζεται η δαπάνη αυτή στους χρήστες φυσικού αερίου σε ολόκληρη της χώρα.

Η πρόταση θα τεθεί προς έγκριση στην πρώτη μετά τον διορισμό των νέων μελών της ολομέλεια της ΡΑΕ την ερχόμενη Πέμπτη. Η ΡΑΕ συνδέει την πρότασή της για τη θέσπιση ΥΚΩ στο φυσικό αέριο και με ένα σχέδιο οριοθέτησης της έκτασης που θα πάρει η χρήση του LNG, καθώς διαπιστώνει ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της αγοράς. Σύμφωνα με τη ΡΑΕ το LNG, όπως και το CNG, θα πρέπει να πηγαίνει σε περιοχές όπου θα αναπτυχθεί κάποια στιγμή δίκτυο και όχι σε περιοχές όπου δεν θα αναπτυχθεί ποτέ. Στον βαθμό που η εισήγηση της ΡΑΕ γίνει αποδεκτή από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, θα πρέπει να ακολουθήσει και έγκρισή της από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε.

Η μεταφορά και διάθεση LNG σε νέες περιοχές της χώρας, αλλά και η χρήση του σε πλοία (LNG Bunkering), διευρύνει το πεδίο δράσης και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά.